Höörs församling ger bidrag till Ukraina

Höörs församlings kyrkoråd har beslutat att bidra med 50.000:- till stöd för nödlidande i Ukraina och flyktingar från Ukraina. 

 

Hälften av pengarna slussas omgående via Act Svenska kyrkan till de lokala partner som finns på plats i Ukraina samt i grannländerna och på olika sätt hjälper människorna som tvingas på flykt. Det finns stora behov av mat, vatten och hygienartiklar. Filtar och madrasser behövs också för tillfälliga sovplatser. Alla produkter till insatserna införskaffas i närområdet.  Mediciner, tillfälliga skydd och psykosocialt stöd kommer också den ukrainska befolkningen till del. Att Act Svenska kyrkan har partner på plats ger en unik möjlighet att se de verkliga behoven hos de enskilda drabbade. Läs mer om Svenska kyrkans insatser för Ukraina:

https://www.svenskakyrkan.se/act/nyheter/det-gor-act-svenska-kyrkan-i-ukraina

 

Den andra hälften avsätts för att på olika sätt kunna ge hjälp till de flyktingar som kommer till Höör, och för att under året i samverkan med kommun och andra aktörer kunna ge ett fortsatt och mer långsiktigt stöd efterhand som behoven visar sig.