Teater

Teatergruppen träffas och tränar sina teatrala förmågor i lekens form på torsdagseftermiddagar i spegelsalen i Hölö Allaktivitetshall. Teatergruppen gör en stor produktion per år och medverkar därutöver i ett par gudstjänster under året.