Bokningar av lokaler

Vår största lokal är Församlingshemmet vid Hölö kyrka som rymmer 75 sittande personer.

Vi har ytterligare mindre lokaler, för sammanträden och liknande.
För bokning av lokaler och villkor kontakta pastorsexpeditionen
08-554 309 80. eller e-post: holo-morko.forsamling@svenskakyrkan.se 

Hyresavgifter
Ordinariepris
   - Församlingshemmet hel dag 3000kr
   - 4 timmar 1500 kr
   - Matsalen (34 pers ) 1200 kr
   - Sjörummet 1200 kr
   - Stallet - Mörkö (24 pers) 700 kr

Reducerat pris
för församlingsmedlemmar och ideella föreningar med säte i Hölö-Mörkö.

- Församlingshemmet hel dag 1500 kr
- Församlingshemmet 4 timmar 700 kr
- Matsalen, Sjörummet, Stallet (Mörkö) 600 kr

I samband med förrättningar (dop, vigsel och begravning) får församlingsbor i Hölö-Mörkö låna våra lokaler utan kostnad.

Vi hyr ut våra lokaler i mån av tillgång.