Tillsammans för världens barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 14 svenska organisationer. 

För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Rättigheter som i spåren av konflikter, pandemi och klimatförändringar inte upprätthålls. I många fall leder det till att barn inte får tillgång till skolgång, att det råder brist på rent vatten och sjukvård eller att familjer tvingas på flykt. 

Act Svenska kyrkans projekt som får stöd av Världens Barn

Act Svenska kyrkan har två projekt som får stöd från Världens Barn. Det ena projektet är inkludering av barn med funktionsnedsättningar i flyktingläger i Somalia, Etiopien och Kenya. Alla barn har rätt till utbildning, men att se till att barn med funktionsnedsättning får och kan gå i skolan är en stor utmaning. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger, där det sällan finns resurser till hjälpmedel eller anpassad skolgång.

Leylo är 8 år och bor i ett flyktingläger i Kismayu, Somalia. När hon var ett år fick hon en felaktigt insatt spruta i låret och blev delvis förlamad i ena benet.  Av Act Svenska kyrkans partner och rehab- och reurscenter får Leylo stöd i anpassad skolgång, skolmaterial, skolböcker och skoluniform, och hennes mamma har fått hjälp med övningar som ska stärka Leylos överkropp och muskler i benen. Foto: LWF Kenya-Somalia

Act Svenska kyrkans andra projektet som får stöd av Världens Barn är i Myanmar. Här arbetar Act Svenska kyrkan för att barn på flykt i landet ska få utbildning. Myanmar är ett av världens mest konfliktdrabbade länder och i dagsläget bor cirka 240 000 människor i interna flyktingläger. Ungefär hälften av dem är rohingyer, en folkgrupp som drivits på flykt med förföljelser och våld. 

Arbetet för barnen i åtta flyktingläger i Myanmar inkluderar förskolor, barnsäkra platser, psykosocialt stöd och grundskola. I förskolorna får barnen också lära sig om sina rättigheter, värderingar, kamratskap och lärarna håller utkik 
efter tecken på om barn far illa. Gemenskapen med trygga vuxna och andra barn är ibland avgörande för ett barns hela liv.