Minnesgudstjänst Holmsunds kyrka

Här hittar du minnesgudstjänsten från Holmsunds kyrka 2020

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Vi behöver ge varandra utrymme att sörja och sakna, men också skapa plats för vila och det i livet som ger glädje och hopp.

Välkomna att ta del av årets minnesgudstjänst!

Under gudstjänsten leder kyrkoherde Caria Wikman oss, vi får lyssna till kyrkokörens sång och sjunga med i psalmerna, Monica Selander sjunger ”Håll mitt hjärta” och Gustaf Lundell ackompanjerar henne på piano. Gudstjänsten avslutas med ett orgelstycke framfört av Daniel Gustavsson, organist i Holmsunds församling.

Dagens kollekt går till diakoni i Svenska kyrkan i utlandet, en trygghet för många svenskar utomlands. Swisha din gåva till nr 123 287 03 76 Läs gärna mer längre ner.

dagens kollekt 

Kollekten idag går till diakoni i Svenska kyrkan i utlandet, en trygghet för många svenskar utomlands. År 2020 har varit ett tufft år för Svenska kyrkans församlingar i utlandet, som själva bekostar en stor del av sin verksamhet. Intäkterna har minskat drastiskt på grund av coronapandemin. 

Björn Kling, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Aten berättar:
- Varje söndagskväll är det gudstjänst och därefter äter vi tillsammans. När det inte är coronatider finns en barngrupp, sopplunch, program på onsdagskvällar, körsång, bokcirkel och stickcafé.
- Vi har en otroligt god församlingsgemenskap, en närhet till varandra, en enkelhet. Det finns en anda i församlingen av att: ’Här får jag vara den jag är. Jag behöver inte vara lyckad.’
Björn reser även regelbundet till bland annat Kreta och Rhodos för att fira gudstjänst och för samtal. Han berättar att alla församlingens inkomstkällor påverkats. De brukar till exempel alltid ha en stor vårbasar, i år var det förbjudet. De som brukat hyra lokaler av kyrkan har det också svårt. Arbetslösheten är väldigt hög i Grekland.
- Vi stöder också insatser för utsatta barn och ungdomar. Jag tror inte man kan vara församling på något annat sätt än att ge till andra.

Varmt tack för din gåva i dagens kollekt!

Swisha gärna din gåva till Svenska kyrkan i utlandet

Swishnr 123 287 03 76