Internationella gruppen

Här finns engagemang för internationella frågor, för vår omvärld.

Vi samlar in pengar till många viktiga internationella projekt inom Svenska kyrkan genom olika aktiviteter!

Gruppen planerar olika händelser i församlingens liv, samlar in pengar och hjälper till att sprida kunskap och engagemang om hur världen ser ut och hur vi kan hjälpa.

Några saker vi kraftsamlar oss kring är Missionsförsäljningen i november, Svenska kyrkans julinsamling och fasteinsamling. Då ordnar vi lotterier, priser, försäljningar, insamlingar och sprider informationsmaterial om det aktuella insamlingsområdet. 

Vi är Svenska kyrkans internationella arbetes förlängda armar här i Holmsund och Obbola och brinner för människors livssituaton världen runt.