Församlingsbladet

Församlingsbladet är en liten tidning om församlingens arbete i våra lokalsamhällen Holmsund och Obbola. Den delas ut till alla hushåll i församlingen fyra gånger per år och finns också att hämta i Holmsunds och Obbola kyrka.

Senaste numret för sommaren 2022 kommer ut under midsommarveckan. Här hittar du ett urval av artiklar. Lite längre ner finns också en länk för dig som vill läsa hela numret på skärm. 

Från Ukraina till Holmsund

I slutet av mars kom Olga Pankova med sina två barn till Holmsund. De hade fått lämna allt och fly från otryggheten i Ukraina. Nu är Holmsund deras nya hem där barnen går i skola och Olga arbetar i Svenska kyrkan.

Hållplatsens Foodbank en hjälp i livets mellanrum

"Jag skulle aldrig klara mig utan er, ni är mina änglar", sa en person som nyss fått en matlåda av personalen på Hållplatsen. Det diakonala arbetet i Holmsunds församling sker ofta i mellanrummen i människors liv. 

Musik i sommarkväll

Under sommaren satsar Holmsunds församling på att ge dig musikupplevelser utöver det vanliga. Här bjuds du på en del av kyrkans rika musikliv. Vi kallar kvällarna Musik i sommarkväll!