En orolig värld

Församlingsbladets ledare är skriven av Carina Wikman

När det här skrivs har minnesdagen av den ryska invasionen av Ukraina just passerat.Vi hade precis hämtat oss från en världsomfattande pandemi så kom kriget på allvar till Europa. Den säkerhetsordning som gällt sedan andra världskriget är bruten. FN:s flyktingorgan UNHCR, uppger att 14 miljoner människor har fått lämna sina hem i Ukraina. Åtta miljoner har lämnat landet och sex miljoner är på flykt inom landet. I Svenska kyrkan är detta också påtagligt. Genom det aktörskap som vi har i civilsamhället har många församlingar försökt ge stöd åt dem som på flykt kommer till oss. Det har även vi i Holmsunds församling gjort. Svenska kyrkan har även kunnat hjälpa till på plats genom våra partners inom ACT, action of churches together.

Ukraina har ibland kallats för Europas kornbod. När kriget bröt ut och spannmålet inte kunde lämna landet kunde vi tydligt se hur detta påverkade fattiga människor som dagligen kämpar mot hungern, exempelvis på Afrikas horn.

I Holmsunds församling vill vi bidra till en mer rättvis värld. I en tid då krig och klimatkris gör att fler människor måste fly från sina hem för att äta sig mätta, vill vi vara med och bryta den negativa utvecklingen. Därför lanserar Svenska kyrkan sin fastekampanj med rubriken ”Dela lika under samma himmel”.

Vill du hjälpa till?
Små saker kan ibland göra stor skillnad.
150 kr ger 24 barn näringsersättning som räddar liv vid undernärin.
100 kr ger utbildning till en jordbrukare så att man lär sig klimatanpassat växelbruk, trädplantering och vattenbevarande jordbruksmetoder.
160 kr räcker till fyra mangoplantor för en familj i Etiopien. Mangoplantorna minskar erosionen, ger varierad mat och tryggare inkomster.

Agenda 2030 och klimatmålen
Visst är du med på att dra ditt strå till stacken för att bromsa klimatkrisen? Holmsunds församling verkar för klimatmålen. Under fastan är det främst mål 1 och 2 vi arbetar med; ingen fattigdom och ingen hunger.

Frid och fred
Frid och fred är förbundna med varandra. När det är påsk firar vi Jesu uppståndelse och den verkliga orsaken till frid som också kan skapa fred. När Jesus närmaste är oroliga över vad som ska komma säger Jesus: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
(Joh 16:27) 

Välkommen till våra samlingar och gudstjänster under faste- och påsktiden.

Carina Wikman, kyrkoherde