Meny

Diakonala utmaningar

Projekt 2017-2019 för att förnya och utveckla kyrkans sociala arbete. En stödfunktion i närsamhället för människor i med- och motgång.

Vi vill skapa fler mötesplatser, hitta fler vägar till kommunikation om våra samhällens behov och fler initiativ för att stärka och stödja människor i med- och motgång. Vi vill också hitta nya arenor att tillsammans med övriga aktörer hjälpa Holmsunds- och Obbolabor, oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet.

Konkreta satsningar

Hållplatsen -en mötesplats där stöd och information finns samlad

Vi vill starta en ny mötesplats där det ska finnas möjlighet att få information av olika slag (både från kyrka och samhälle), sitta ner och ta en kopp kaffe och byta några ord med någon annan. Här möts människor och organisationer. Läs mer om Hållplatsen

Facebooksida ”Diakoni i Holmsund och Obbola”

Som en del av samordningen för församlingens sociala arbete finns en facebooksida som heter ”Diakoni i Holmsund och Obbola” där man kan få löpande information vad som är på gång och vara aktiv med tips och idéer hur vi tillsammans kan bemöta det sociala behov som finns i vår närhet. Detta blir en ny plattform för kommunikation om socialt arbete i Holmsund och Obbola.

 

 

Kyrkans Besökstjänst

För att möta behov och ta tillvara på ideella resurser kommer Kyrkans besökstjänst att samordnas. I den verksamheten kan man få chans att lyfta någon annans vardag genom besök i hemmet eller på boendet, att ledsaga till samlingar på äldreboenden, eller på annat sätt vara till stöd för någon annan.

Kyrkans besökstjänst består av ideella och anställda som vill bidra till ökad trygghet och omsorg i vårt närsamhälle. Vi besöker människor som vill ha sällskap, ska uppvaktas, eller behöver vår hjälp med något. Som ideell utbildas du  i vad det innebär att vara kyrkans utsända till människor som befinner sig i svåra situationer och att komma till insikt om uppgiften är något som skulle passa dig. Anmäl gärna ditt intresse till Anneli Almqvist eller Kristina Blomberg

Kontakt:
Anneli Almqvist, projektledare 
Kristina Blomberg, diakon 
Kristina Mellberg, diakoniassistent 
Holmsunds församling tfn 090-706100

Anneli Almqvist

Anneli Almqvist

Holmsunds församling

Diakon, EFS-konsulent

Kristina Blomberg

Kristina Blomberg

Holmsunds församling

Diakon

Kristina Mellberg

Kristina Mellberg

Holmsunds församling

Diakoniassistent