Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Holmsunds församling Besöks- och postadress: KYRKOGATAN 9, 91331 HOLMSUND Telefon: +46(90)706100 E-post till Holmsunds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakonala utmaningar

Projekt 2017-2019 för att förnya och utveckla kyrkans sociala arbete. En stödfunktion i närsamhället för människor i med- och motgång.

Holmsunds församling har startat ett projekt för att förnya och utveckla kyrkans sociala arbete. Många människor ser sociala behov och andra vill vara med och göra skillnad för människor i vårt närområde och de två sakerna vill vi förena!

Vi vill skapa fler mötesplatser, hitta fler vägar till kommunikation om våra samhällens behov och fler initiativ för att stärka och stödja människor i med- och motgång. Vi vill också hitta nya arenor att tillsammans med övriga aktörer hjälpa Holmsunds- och Obbolabor, oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet.

Konkreta satsningar

Hållplatsen -en mötesplats där stöd och information finns samlad

Vi vill starta en ny mötesplats där det ska finnas möjlighet att få information av olika slag (både från kyrka och samhälle), sitta ner och ta en kopp kaffe och byta några ord med någon annan. Här möts människor och organisationer. Läs mer om Hållplatsen

Facebooksida ”Diakoni i Holmsund och Obbola”

Som en del av samordningen för församlingens sociala arbete finns en facebooksida som heter ”Diakoni i Holmsund och Obbola” där man kan få löpande information vad som är på gång och vara aktiv med tips och idéer hur vi tillsammans kan bemöta det sociala behov som finns i vår närhet. Detta blir en ny plattform för kommunikation om socialt arbete i Holmsund och Obbola.

 

 

Väntjänst

För att möta behov och ta tillvara på ideella resurser kommer en Väntjänst att samordnas. I den verksamheten kan man få chans att lyfta någon annans vardag genom besök i hemmet eller på boendet, att ledsaga till samlingar på äldreboenden, eller på annat sätt vara till stöd för någon annan.

Vardagsmiddagar i Holmsunds kyrka

Vardagsmiddagar i Holmsunds kyrka handlar inte bara om att äta sig mätt, utan är också ett tillfälle till gemenskap med människor från när och fjärran. Som medhjälpare får man ett fint sammanhang i gemensamt arbete samtidigt som man hjälper till med att göra gemenskapen tillgänglig för alla som kommer. Vi satsar på att fler ska hitta sitt sammanhang i denna mötesplats.

Kontakt:
Anneli Almqvist, projektledare 
Gunnar Berggren, diakon 
Kristina Mellberg, diakoniassistent 
Holmsunds församling tfn 090-706100

Anneli Almqvist

Anneli Almqvist

Holmsunds församling

Projektanställd Diakoni

Kristina Mellberg

Kristina Mellberg

Holmsunds församling

Diakoniassistent