Coronaviruset och Holmsunds församling

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att vi fortsätter med delar av våra verksamheter och med att fira gudstjänst men anpassningar sker.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter vi därför att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följer vi noga regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vi följer utvecklingen och tar beslut om hur vi kan ställa om verksamheter dag för dag. 

aktuell information

Denna sida uppdateras kontinuerligt och även vår digitala kalender som du hittar här.

I nuläget har vi:

  • Gudstjänsterna sänds via vår hemsida. Vi kan vara max 8 personer i gudstjänsterna..
  • Verksamheten på Hållplatsen har stängt igen tillsvidare.
  • Utökat promenadgrupperna till tre tillfällen per vecka. Läs mer här. Välkomna!
  • Stängt minnesbladsexpeditionen
  • Stängt församlingsexpeditionen för fysiska besök (håller öppet via telefon och mail)
  • Pausat all vuxenverksamhet som körer, samtalsgrupper och mötesplatser förutom Obbola kyrkokör och Seaside Gospel som träffas digitalt.
  • Pausat andakterna på orternas äldreboenden.

Vi försöker ställa om verksamheter utifrån ett smittskyddsperspektiv, att vara ute, att göra saker på ett nytt sätt, dessa ändringar publiceras i den digitala kalendern.

Vill du läsa mer om Svenska kyrkan och Coronaviruset kan du klicka här.