Annandag jul

Orgelmusik och textläsning från Holmsunds kyrka med Daniel Gustavsson och Peter Gunnarsson

Skänk gärna en församlingsgåva till Open doors, en internationell missionsorganisation som hjälper förföljda kristna över hela världen. Open doors arbetar i över 70 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck, med hjälp till självhjälp genom mikrolån, nödhjälp, traumarådgivning, juridiskt stöd, biblar och utbildning.
Swishnumret är 123 614 11 96.

Dagens rikskollekt går till Act Svenska kyrkans julinsamling Bryt en tradition, som kämpar för att stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Swishnummer 123 287 03 76.