Valnämnd

För mandatperioden 2014 – 2017

Ordförande

Mats Bucht

Mats Bucht

Höllvikens församling

Vice ordförande

Mikael Härdig

Mikael Härdig

Höllvikens församling

Ordinarie

Inga-Lill Wahlgren

Inga-Lill Wahlgren

Höllvikens församling

Anita Lilliecrantz Norén

Anita Lilliecrantz Norén

Höllvikens församling

Ersättare

Lars Hansson

Lars Hansson

Höllvikens församling

Bodil Thonning

Höllvikens församling