Valnämnd

För mandatperioden 2014 – 2017

Ordförande

Mats Bucht

Mats Bucht

Höllvikens församling

Vice ordförande

Mikael Härdig

Mikael Härdig

Höllvikens församling

Ordinarie

Inga-Lill Wahlgren

Inga-Lill Wahlgren

Anita Lilliecrantz Norén

Anita Lilliecrantz Norén

Höllvikens församling

Ersättare

Kjell Bornhager

Höllvikens församling

Ann Stenberg

Ann Stenberg

Höllvikens församling