Valberedning

För mandatperioden 2014 – 2017

Ordförande

Mats Bucht

Mats Bucht

Höllvikens församling

Ledamöter

Inga-Lill Wahlgren

Inga-Lill Wahlgren

Anita Lilliecrantz Norén

Anita Lilliecrantz Norén

Höllvikens församling