Meny

Salig röra

För alla vuxna som är hemma med små barn

Lek ● Samtal ● Babyrytmik ● Fika

Hit är alla vuxna som är hemma med små barn välkomna oavsett om de är anmälda till en babyrytmikgrupp eller inte.

Tisdagar

Kl. 9.00–12.00 leker, umgås och fikar vi.
Kl. 9.30 har de barn och föräldrar som är med i rytmikgruppen "Ligga & Sitta”
en rytmikstund.
Kl. 10.30 har de barn och föräldrar som är med i rytmikgruppen ”Åla & Krypa”
en rytmikstund.

Torsdagar

Kl. 9.00–12.00 leker, umgås och fikar vi.
Kl. 9.30 har de barn och föräldrar som är med i rytmikgruppen "Stå och Gå 1”
en rytmikstund.
Kl. 10.30 har de barn och föräldrar som är med i rytmikgruppen ”Stå och Gå 2”
en rytmikstund.

Välkomna!

För mer information kontakta:
Tina Hansson, 070-161 96 62