Kyrkofullmäktige

Ordförande
Lars-Ingvar Ljungman

Vice ordförande
Mona Ahlm

Ordinarie
Mats Bucht
Alexandra Grue
Lars Hansson
Lena Holmgren
Mikael Härdig
Kerstin Johannesson
Lill Kempe
Sanna Kempe
Jan Lexryd
Birgitta Wramling Lundell
Sigrid Sigfusdottir Nikka
Rolf Nilsson
Anita Lilliecrantz Norén
Marianne Odéen
Ann-Margret Ohlsson
Sara Regnér
Kjell Bornhager
Annika Skörvald
Ann Stenberg
Bertil Truedsson
Ingalill Wahlgren

Ersättare
Fanny Appelgren
Marie-Louise Appelgren
Pamela Bartholdsson
Margaretha Bartholdsson
Ulla Edland
Bengt Schyllert
Elisabeth Wiberg
Ulla Harvidsson
Inga Dahlqvist

Bodil Bornhager