Barnkörer

Att sjunga i kör handlar inte bara om musik utan lika mycket om kompisar, skratt, skoj och gemenskap.

Nytt för vårterminen 2021

Första delen av terminen kommer Andra Mosekören att byta skepnad till en projektkör för de barn som vill medverka i musikalen ”Den hemliga trädgården”. Denna kör repeterar 16.30-17.15.
Första Mosekören repeterar som vanligt 17.30-18.15. Det går utmärkt att vara med i båda körerna, glöm då inte att anmäla era barn till båda körerna.

Anmälan kan göras från kl 10 den 11 december. Länken nedan aktiveras då.

Barnkörerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Här träffar ditt barn nya vänner, barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. De får också utveckla sin röst, uppträda, samarbeta i grupp, sträcka på sig och ta i från tårna och ta plats. Att sjunga i kör är bra för hela kroppen. Forskning visar att vi blir lugnare av sång – och gladare.
Barnkörerna medverkar vid några gudstjänster per termin. De får vara med och ge gudstjänsterna liv, rörelse och känslor.

För att barnet ska kunna börja i Första Mosekören måste barnet gå i skolan, förskoleklass.
Första Mosekören för barn födda 2014–2011.

Andra Mosekören för barn födda 2010–2007.

Vår intention är att ta in 30 barn till varje kör. Restriktioner kan påverka antalet.

Barnkörerna är kostnadsfria, men du måste anmäla ditt barn.
Terminen för barnkörerna startar den 19 januari 2021.

anmälan och avanmälan till barnkör

Första Mosekören är fulltecknad nu men skicka gärna in en anmälan ändå för vi har en reservlista om någon tidigare anmäld skulle hoppar av.

Anmälan ska göras via anmälningsformulär.

Vill barnet inte fortsätta i kören under hösten måste ni avanmäla honom/henne via avanmälningsformulär. Det är viktigt för att vi ska kunna planera repetitioner, gudstjänster och kommande konserter.

Foto: Alexandra Frid Giertz

Andra Mosekören

Tisdagar kl 16.30 – 17.15 (barn födda 2010–2007).
Ledare: Alexandra Frid Giertz, Martin Haksten

Foto: Alexandra Frid Giertz

Första Mosekören

Tisdagar kl 17.30 – 18.15 (barn födda 2014–2011).
Ledare: Alexandra Frid Giertz