Meny

Barnkörer

Att sjunga i kör handlar inte bara om musik utan lika mycket om kompisar, skratt, skoj och gemenskap.

Anmälan kan göras från kl 10 den 5 juni. Se länk nedan.

Barnkörerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Här träffar ditt barn nya vänner, barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. De får också utveckla sin röst, uppträda, samarbeta i grupp, sträcka på sig och ta i från tårna och ta plats. Att sjunga i kör är bra för hela kroppen. Forskning visar att vi blir lugnare av sång – och gladare.
Barnkörerna medverkar vid några gudstjänster per termin. De får vara med och ge gudstjänsterna liv, rörelse och känslor.

För att barnet ska kunna börja i Första Mosekören måste barnet gå i skolan, förskoleklass.
Första Mosekören för barn födda 2014–2011.

Andra Mosekören för barn födda 2010–2007.

Vi kommer endast ta in 30 barn till varje kör.

Barnkörerna är kostnadsfria, men du måste anmäla ditt barn.
Terminen för barnkörerna startar den 1 september 2020.

anmälan och avanmälan till barnkör

Anmälan ska göras via anmälningsformulär.

Vill barnet inte fortsätta i kören under hösten måste ni avanmäla honom/henne via avanmälningsformulär. Det är viktigt för att vi ska kunna planera repetitioner, gudstjänster och kommande konserter.

Bild: Alexandra Frid Giertz

Andra Mosekören

Tisdagar kl 16.30 – 17.15 (barn födda 2010–2007).
Ledare: Alexandra Frid Giertz, Martin Haksten

Bild: Alexandra Frid Giertz

Första Mosekören

Tisdagar kl 17.30 – 18.15 (barn födda 2014–2011).
Ledare: Alexandra Frid Giertz