Barnkörer

Att sjunga i kör handlar inte bara om musik utan lika mycket om kompisar, skratt, skoj och gemenskap.

Anmälan kan göras från kl 10 den 3 juni.
Länken nedan aktiveras då.

Alla barnkörerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Här träffar ditt barn nya vänner, barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. De får också utveckla sin röst, uppträda, samarbeta i grupp, sträcka på sig och ta i från tårna och ta plats. Att sjunga i kör är bra för hela kroppen. Forskning visar att vi blir lugnare av sång – och gladare.
Barnkörerna medverkar vid några gudstjänster per termin. De får vara med och ge gudstjänsterna liv, rörelse och känslor.

För att barnet ska kunna börja i Första Mosekören måste barnet gå i skolan, förskoleklass.

Första Mosekören för barn födda 2016–2013.
Övning tidagar 17.30–18.15

Andra Mosekören för barn födda 2012–2009. 
Övning tisdagar 16.30–17.15

Vår intention är att ta in 30 barn till varje kör.
Restriktioner kan påverka antalet.

Barnkörerna är kostnadsfria, men du måste anmäla ditt barn.
Terminen för barnkörerna startar den 30 augusti 2022.

anmälan och avanmälan till barnkör

Anmälan ska göras via anmälningsformulär.

Vill barnet inte fortsätta i kören under hösten måste ni avanmäla honom/henne via avanmälningsformulär. Det är viktigt för att vi ska kunna planera repetitioner, gudstjänster och kommande konserter.

OBS! Om ditt barn får en reservplats så gäller den endast för aktuell termin. Vid ny termin gäller ny ansökan.

Foto: Alexandra Frid Giertz

Andra Mosekören

Tisdagar kl 16.30 – 17.15 (barn födda 2011–2008).
Ledare: Alexandra Frid Giertz och Pernilla Cederblad

Foto: Alexandra Frid Giertz

Första Mosekören

Tisdagar kl 17.30 – 18.15 (barn födda 2015–2012).
Ledare: Alexandra Frid Giertz och Pernilla Cederblad.