Vi söker en komminister till Höks pastorat

Vi söker en komminister med ansvar för konfirmandverksamheten

Vi söker en komminister till Höks pastorat.

Du kommer att jobba nära engagerade, kompetenta medarbetare och kyrkvärdar. Dina närmaste arbetskamrater är kantorer, pedagoger och församlingsvaktmästare.

I dina arbetsuppgifter ingår gudstjänster, kyrkliga handlingar, konfirmander, arbete med äldre skolbarn och viss diakoni.

I pastoratet har vi en stark barngruppsverksamhet, många konfirmander och ett rikt körliv.

Du behövs i Höks pastorat för att tillsammans med övriga präster och resten av personalen utveckla vår verksamhet inför framtiden.

Du behöver ha körkort och jobbar två helger av tre.

---------------

Höks pastorat är den del av Laholms kommun som inte är stad eller strand. Rakt genom pastoratet rinner Lagan. I väster består pastoratet av slättland och jordbruksbygd och i öster anar man det småländska höglandet med skogsland. Vi är fyra församlingar och har nio kyrkor väl spridda i pastoratet. Vi är drygt åttatusen medlemmar och det är 69,7% av befolkningen som främst finns i Veinge, Knäred, Våxtorp och Vallberga. Genevad, Hishult, Hasslöv och Ysby är andra samhällen med skolor.

Frågor om tjänsten besvaras av kyrkoherde Anders Vickman tel 0735-33 61 80
epost: anders.vickman@svenskakyrkan.se

Intervjuer sker löpande.

Fackliga representanter: KyrkaA , Ammi Jonsson tel: 073-8520374 
 Vision, Jan Grundström tel: 035-17 97 43
 SSR, Christer Gustafsson tel: 08-617 44 72.

Välkommen med ansökan senast den 31 januari till 
Höks pastorat
Brödåkravägen 15
31294  LAHOLM 
epost: hoks.pastorat@svenskakyrkan.se