Skolkyrka

Skolkyrkoverksamheten är pga personalbrist vilande.
Vi har förutom att aktivt medverka vid terminsavslutningar glädjen att kunna bjuda in till ett julspel i december månad samt ett påskspel under vårterminen.

-------------------------------------

Målbeskrivning:

Nyckelorden för skolkyrkoarbetet är: trovärdighet, kvalitet och kontinuitet.

Medarbetare: pedagog, präst, kantor, kyrkvaktmästare.

Mål:

  • Att varje läsår inbjuda varje årskurs, åk F–6, till minst ett undervisningstillfälle församlingens regi i kyrkan och/eller på kyrkogården.
  • Att aktivt medverka vid jul-och skolavslutningar.
  • Att vid behov kunna erbjuda att vara ett komplement till lärarna, vid till exempel temadagar.