Skolkyrka

Skolkyrkoverksamheten är delvis vilande t.o.m höstterminen 2022


Målbeskrivning:
Nyckelorden för skolkyrkoarbetet är; trovärdighet, kvalitet och kontinuitet.

Medarbetare: pedagog, präst, kantor, kyrkvaktmästare.

      -       Att varje läsår inbjuda varje årskurs, åk F-6, till minst ett undervisningstillfälle i
              församlingens regi i kyrkan och / eller på kyrkogården.

Att aktivt medverka vid jul-och skolavslutningar.


Att vara en extra närvarande vuxenresurs på rasterna i skolan.


Att vid behov kunna erbjuda att vara ett komplement till lärarna, vid tex temadagar.

Förslagsvis enligt nedan:
Skolan                                                            Vecka
Årskurs F
Julkrubbevisning med sång                               v 50-51

Årskurs 1
Kyrkvisning,  inkl torn och orgel                        v 39

Årskurs 2
Bön och psalm                                                  v 4

Årskurs 3
Upplevelsevandring i Påskens tecken                  v 12

Årskurs 4
Dopet                                                               v 47

Årskurs 5
Allhelgona                                                          v 43

Årskurs 6
Nattvarden                                                         v 7