Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Säkerhetskontroll av gravvårdar

Säkerhetskontroll av gravvårdarna i Höks Pastorat
Kontroll och provtryckning av gravstenar kommer att utföras under vecka 42 och 43 på kyrkogårdarna i Ränneslöv, Våxtorp och Hasslöv, enligt direktiv och instruktioner från Centrala Gravvårdskommittén (CGK).

Provtryckning av gravstenar på våra kyrkogårdar sker för att detta skall vara en säker plats för besökare och personal.
Höks pastorat har arbetsmiljö- och säkerhetsansvar för alla som vistas eller arbetar på kyrkogården.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen, och det är gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda stenar som blivit underkända.

Kontrollen består av tre moment: mätning av gravstenens lutning, kontroll att det finns två dubb, samt ett belastningsprov på 35 kg.
Kyrkogårdsförvaltning har lagstöd (AML) att lägga ner gravstenen eller att vid behov ta bort stenen från kyrkogården, men om möjligt kommer vi i första hand sätta en stolpe av galvat järn som stöd tills gravrättsinnehavaren åtgärdat stenen. 

Information till Gravrättsinnehavare kommer per brev om något behöver åtgärdas på innehavarens grav. 
Observera att det är viktigt att följa Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer och monteringsanvisningar för en godkänd och säker gravsten!

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/hoks-pastorat/kyrkogard 
Här ligger CGK:s monteringsanvisningar för gravvårdar. 

Kontrollen av gravstenarna utförs av extern part, YSTER CONSTRUCTION AB

Vid frågor om gravrätt kontakta Lena Melin 0430-32304.


Maria Pettersson
Kyrkogårds- och fastighetschef
0430-323 07