Uppdaterade regler i Höks pastorat

Med anledning av spridningen av Covid-19 eller coronaviruset.

Regler i Höks pastorat med anledning av spridningen av Covid-19 eller Coronaviruset.

Vi prioriterar

Begravningar
Gudstjänster
Nattvardsfirandet och vi använder särkalkar

Vi genomför
Barngrupper, om inte kommunen stänger skolor då ställs barngrupperna in

Konfirmandgrupper, om inte kommunen stänger skolor då ställs Konfirmandgrupperna in

Körer, om inte kören själv väljer att ställa in

Dop
Vigslar

 

Andakter på äldreboende, om inte äldreboendet särskilt bjuder in oss

Gruppresor eller resor i grupp, i större bussar, tåg mm

Förtroendevaldamöten;  Pexip- Digitala möte

 Vi tänker på att:

Använda telefon mejl, Pexip då så är möjligt,

Tvätta händerna

Använda pappershanddukar

Arbeta hemma när det är möjligt

Hålla avstånd till varandra

Inte ta hand

2020-06-15
 /Anders Vickman

Från och med 15 juli gäller uppdaterade regler enligt följande:

Kyrkorna i Knäred, Hishult och  Ränneslöv
Max 70 personer kan närvara i våra lokaler vid dop, vigsel, begravning.

Kyrkorna i veinge, Hasslöv, våxtorp och Tjärby
Max 50 personer kan närvara i våra lokaler vid dop, vigsel, begravning.

Kyrkorna i Ysby o Mästocka
Max 30 personer kan närvara i våra lokaler vid dop, vigsel, begravning.

Restriktionerna gäller sittande på markerade platser, och övriga regler gäller såsom max 8 per sällskap och att hålla 1 meters avstånd.

//Anders Vickman, kyrkoherde