Meny

Uppdaterade regler i Höks pastorat

Med anledning av spridningen av Covid-19 eller coronaviruset

Regler i Höks pastorat med anledning av spridningen av Covid-19 eller Coronaviruset.

Reglerna gäller till den 31 maj om inget annat meddelas.

 

Vi prioriterar

Begravningar

Gudstjänster

 

Nattvardsfirandet ställs in

Kyrkkaffe och liknande förtäring ställs in

 

Vi genomför

Barngrupper, om inte kommunen stänger skolor då ställs barngrupperna in

Konfirmandgrupper, om inte kommunen stänger skolor då ställs Konfirmandgrupperna in

Körer, om inte kören själv väljer att ställa in

Dop

Vigslar

 

Vi genomför inte

Församlingsaftnar och liknande

Soppluncher och liknande

Andakter på äldreboende, om inte äldreboendet särskilt bjuder in oss

Gruppresor eller resor i grupp, i större bussar, tåg mm

Vi bokar inga nya samkväm i församlingshemmen. Det gäller också efter dop och begravningar

Förtroendevaldamöten; används Pexip

 

Vi tänker på att:

Använda telefon mejl, Pexip då så är möjligt,

Tvätta händerna

Använda pappershanddukar

Arbeta hemma när det är möjligt

Hålla avstånd till varandra

Inte ta hand

2020-04-23
 /Anders Vickman