För vår kyrka i Höks pastorat

För vår kyrka i Höks pastorat

Britta Ramnemark | Kerstin Isaksson Cronqvist | Carina Hilmersson | Marcus Wärring | Rolf Gustavsson

För vår kyrka i Höks pastorat vill

· Verka för gemenskap över generationsgränser i gudstjänster med olika  utformning, där vi får känna glädje och trygghet
· Ha aktiviteter som engagerar barn och ungdomar
· Ordna gemenskapsträffar med varierande program för alla åldrar där kyrka och församlingshem är naturliga samlingsplatser
· Låta kyrkan vara en plats med möjlighet för stillhet och ro som ger kraft i vardagen
· Ge musiken och sången ett starkt inslag i församlingslivet
· Arbeta för att kyrkans budskap (evangelium) når ut till alla i Höks pastorat

 

 1. Kerstin Isaksson Cronqvist | Kåphult
 2. Carina Hilmersson | Hishult
 3. Marcus Wärring | Kornhult
 4. Rolf Gustafsson | Norra Långhultsbygget
 5. Britta Ramnemark | Hishult
 6. Kerstin Mossheden | Norra Össjö
 7. Karin Annerfors | Linghult
 8. Helena Gustafsson | Norra Långhultsbygget
 9. Niklas Gustafsson | Norra Långhultsbygget
 10. Stina Nilsson | Hishult
 11.  Anncharlotte Lindqvist | Hishult
 12.  Ulla Gustafsson | Hishult
 13.  Inger Nilsson | Trånget
 14.  Sally Branting Andersson | Högaryd
 15.  Leif Andersson | Hishult
 16. Roland Gunnarsson | Hishult
 17.  Bengt Bengtsson | Hishult
 18.  Britt-Mari Nilsson | Högaholma
 19. Eva Svensson | Hishult
 20.  Gunni Björkman | Hishult