Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppet hus

Tider för öppet hus under vår och sommar 2019

Högsby Församlingshem.

Onsdag den 10 april kl. 14:00 -Sång och musik med Ann Hultman. Kaffeservering med besöksgruppen. Andakt: Yvonne Yngvesson

Onsdag den 19 juni kl. 14:00 -öppet hus i midsommartid. Sång och musik med Johan och Gunilla Sigvardsson. Kaffeservering med besöksgruppen. Andakt: Yvonne Yngvesson

Ruda Församlingshem

Onsdag den 22 maj kl. 14:00 - Vårsånger med Ann Hultman. Kaffeservering med besöksgruppen. Andakt: Yvonne Yngvesson

Välengården

Samlingsstund i Fagerhult på Välengården i anslutning till andakten

Onsdag den 24 april kl.14:00 - Sång med kantor Krista Droogmans. Besöksgruppen bjuder på något gott till kaffet. Andakt: Ola Emilsson & Yvonne Yngvesson

Onsdag den 3 juli kl. 14:00 - Sång med kantor Krista Droogmans. Besöksgruppen bjuder på sommartårta. Andakt: Ola Emilsson & Yvonne Yngvesson