Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibelstudium

Under höstterminen följer bibelstudium till samtliga soppluncher.

Onsdag 28 augusto kl 10-11:45 i Långemåla församlingshem

Onsdag 25 septelmer kl. 10-11:45 i Högsby församlingshem

Onsag 30 oktober kl 10-11:45 på Isabogården i Grönskåra

Onsdag 27 november kl 10-11:45 i Fågelfors församlingshem

Onsdag 11 december kl 10-11:45 i Berga kyrka

Jonathan Darte

Jonathan Darte

Högsby Pastorat

Kyrkoherde

Mer om Jonathan Darte

Kyrkoherde