Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fagerhults Änglakör

Här kan du läsa om vad som händer i kyrkan i Fagerhult!

I Fagerhult träffas änglakören varje vecka. Vi övar sånger för kommande familjegudstjänster. Efter körövning har vi miniorer. Där pysslar vi, leker ibland och har andakt. Änglakören är för barn i årskurs 0-6

Onsdagar 13:30-14:45 i Fagerhults församlingshem.

Vi hämtar och lämnar barnen vid skolan.

Elin Källman

Högsby Pastorat

Kyrkomusiker

Mer om Elin Källman

Kantor i Fagerhult-Fågelfors

Eva-Lena Johansson

Högsby Pastorat

Pedagog

Mer om Eva-Lena Johansson

Barn & ungdom, information