Så direktsänds höstens gudstjänster

Under hösten kommer inte alla gudstjänster att direktsändas. Här ser du en lista över vilka som kommer att filmas.

Gudstjänster på Facebook

Vilka gudstjänster sänds?
Gudstjänsterna kommer att sändas varje söndag till och med den 27 september. Därefter sänds följande gudstjänster:
11/10 kl. 14.00 Gudstjänst med små & stora. Barnmusikalen ”Ogräs i rabatten”
18/10 kl. 10.00 Högmässa. Gudstjänstkör medverkar
1/11 kl. 16.00. Minnesgudstjänst (Obs tiden!)
22/11 kl. 10.00 Högmässa. Gudstjänstkör medverkar
29/11 kl. 10.00 Festmässa på första advent
13/12 kl. 16.00 Luciagudstjänst (Obs tiden!)
24/12 kl. 11.00 Samling kring krubban (Obs tiden!)
6/1 kl. 10.00 Högmässa på trettondedag jul

Gudstjänsterna går endast att se i realtid och inte i efterhand, precis som om du skulle komma till kyrkan.

Jag har inte Facebook. Kan jag se ändå?
Det går bra att se sändningarna utan ett Facebook-konto. Gå in på www.facebook.com/svkhoganas på din dator eller mobiltelefon, så hittar du sändningen där vid gudstjänstens start.

Jag upplever dålig ljud- och bildkvalitet
Livesändningarna håller en enkel standard. Vi använder ingen avancerad utrustning och kan därför inte garantera bästa ljud- eller bildkvaliteten. Genom sändningarna ges en möjlighet att höra orgeln och kyrkklockorna, lyssna på texter och predikningar och få känna lite av församlingslivets gemenskap hemifrån.

Psalmer, texter och kollektinformation
All information såsom psalmer, texter, kollektändamål och medverkande publiceras i ett separat facebookinlägg ca 30 minuter innan mässan börjar. Samma information läggs även ut i livesändningens egna ”inlägg”.