Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Loppan

Loppan - köpmansgatan 21

Loppans öppettider:
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-13
Söndag stängt


Möbel-loppis på Verkstadsgatan:
Torsdag kl. 13-17

Telefon: 042-34 17 16

Loppan på facebook

Om Loppan

Höganäs församlings hjälpverksamhet är en ideell förening. Vår verksamhet startade 1992 och i januari 1993 gick den första hjälpsändningen till Rumänien.
1994 startades Loppan, en loppis som även fyller en viktig social funktion på hemmaplan. Här träffas folk dagligen, fyndar, pratar och skojar med varandra. Loppan har skänkt flera miljoner kronor till Svenska kyrkans internationella arbete, Världens Barn, PLAN fadderbarn mm. Rumänien är mottagare av våra hjälpsändningar, ca 20 lastbilar per år. I Rumänien stöttar vi även Kallós internatskola.

Du kan läsa mer om Loppans projekt här.

Alla våra kunder och givare är viktiga.
Tack vare er finns vi.
Tack vare er kan vi hjälpa!

Loppan och Höganäs församling

Loppan är en egen ideell förening med eget organisationsnummer och egen styrelse. Under 2016 när Höganäs församling aviserade att hyresfastigheten på Götagatan, där Loppan tidigare var lokaliserad, skulle säljas fanns det också anledning att se över församlingens relation med Loppan. Det tidigare samarbetsavtalet mellan Höganäs församling och Loppan angav att Loppan får använda Höganäs församlings namn, att Loppan åtar sig att välja in kyrkoherden samt ytterligare en person som kyrkorådet nominerar i sin styrelse och att församlingen tillhandahåller en verksamhetsledare.  I samband med att Loppan sade upp hyresavtalet och flyttade till nya lokaler upphörde hyressubventionen. Under 2017 avvecklades succesivt verksamhetsledarens tjänst för att övergå till Loppan. Det tidigare avtalet som reglerade att Loppan får använda församlingens namn, att kyrkoherden och en representant från kyrkorådet skulle väljas in i styrelsen är vilande i avvaktan på ett nytt samverkansavtal. Detta nya avtal är tänkt att grunda sig på ett intresseengagemang i vilket församlingen är behjälpliga med att rekrytera ideella krafter till Loppan.