I kyrkovalet den 20 september kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 
5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 
Den 20 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. 
Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Här hittar du allt du behöver veta om kyrkovalet.

Kyrkovalet 2021

Den 6-19 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år får lov att rösta. Du kan rösta på tre nivåer - församling, stift och nationell nivå. Är du röstberättigad får du ett röstkort hemskickat med posten.

Att rösta i kyrkovalet är inte särskilt krångligt, men många upplever en kunskapsbrist i vad valet innebär och varför man ska rösta. Svenska kyrkan är en demokratisk organisation som i grund och botten styrs av förtroendevalda. Flera olika grupper ställer upp i valet, både partipolitiska och partipolitiskt obunda, och alla har de olika visioner för hur kyrkan ska arbeta. Genom din röst i kyrkovalet påverkar du kyrkans arbete lokalt i församlingen, på stiftsnivå och på nationell nivå. Du väljer själv om du vill rösta på alla nivåer eller några av dem. Här nedan kan du läsa mer om hur röstningen går till.

Det nationella valet

Högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamöter. Det har möten två gånger om året och kan jämföras med riksdagen. Här tas principiella beslut i Svenska kyrkans övergripande frågor.

Det regionala valet - Lunds stift

På regional nivå väljer man ledamöter till stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift i hela landet och deras uppgift är att stötta församlingarnas arbete och att se till att församlingarna följer lagar och regler som finns om deras verksamhet. Höganäs församling är inordnat under Lunds Stift.

Det lokala valet - Höganäs församling

På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är som församlingens styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta mer med. Ska det göras en stor satsning på barnverksamheten, eller utökad körverksamhet? Ska församlingen anställa ytterligare en diakon för att utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka? Eller utbyggnad av församlingshemmet. Det är sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

nomineringsgrupper

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen och tilldelas mandat i kyrkofullmäktige utifrån valresultatet. I Höganäs hade vi vid 2017 års val två nomineringsgrupper, Gemenskapslistan GEM och Sverigedemokraterna SD. Dessa två grupper ställer upp på lokal nivå även i årets val.

 

 

Så röstar du:

Rösta på valdagen

På valdagen den 19 september röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Du får hem röstkortet i brevlådan några veckor före valet. Det är viktigt att du tar med dig ditt röstkort och din legitimation.

Förtidsrösta

Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. Förtidsröstning behöver inte göras i den församling du tillhör.

Poströstning och budröstning

Om du inte har möjlighet att ta dig till din vallokal kan du rösta med bud eller med post. För detta krävs särskilda kuvert som du kan få från församlingen. Notera att båda dessa röstningsalternativ kräver två vittnen.

Vad röstar man på?

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, det vill säga ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.

I valet till kyrkofullmäktige i Höganäs församling finns det två nomineringsgrupper: Gemenskapslistan, som är en partipolitiskt obunden lista, och Sverigedemokraterna, som är en partipolitisk lista.

Röstningslokal och vallokal

Det finns två olika typer av lokaler som du kan gå till för att lägga din röst. I röstningslokalen sker förtidsröstning eller röstning till en annan församling. Det är alltså möjligt att gå till en annan lokal än den vallokal som står skriven på ditt röstkort. Notera att du kan komma att behöva ha med dig valsedlar från din egen församling om de inte delats ut till den röstningslokal du besöker.

Vallokalen är den lokal som du är utsedd att rösta i baserat på var du bor och den är endast öppen på valdagen. I ditt röstkort står vilken vallokal du ska gå till. I Höganäs församling finns endast en vallokal.

Öppettider för röstning

Förtidsröstning:

Församlingsexpeditionen, Kyrkplatsen 3, Höganäs
Måndag-lördag 6-11/9 och 13-18/9 kl. 10-12
Tisdagar 7/9 och 14/9 även kl. 17-20

Valdagen 19/9:

Församlingshemmet, Kyrkplatsen 3, Höganäs
Vallokal kl. 11-15 och kl. 18-20
Röstningslokal kl. 11-15 och kl. 18-20

Läs mer om kyrkovalet via länkar här nedan: