Kollektändamål

Här kan du se vilka ändamål kollekten tillfaller de närmst kommande gudstjänsterna.

 Vad är kollekt?

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

Rikskollekt: Ändamålet bestäms på nationell nivå och kollekten tas upp i hela landet.
Stiftskollekt: Ändamålet bestäms på stiftsnivå och kollekten tas upp i hela stiftet.
Församlingskollekt: Ändamålet bestäms i församlingen och kollekten tas upp här.

Kollektändamål kommande söndagar

 

Swisha kollekten

Du vet väl att du kan swisha in kollekten? På så vis har du möjlighet att ge din gåva även om du inte har möjlighet att delta i gudstjänsten eller inte har kontanter.

Swisha till 1233997129 och märk bidraget med "kollekt".

Det går endast att swisha till det aktuella kollektändamålet under samma dag som kollekten tas upp. Inkomna medel övriga dagar går automatiskt till församlingens verksamhet. Läs mer om diakoni här.