Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kollektändamål

Här kan du se vilka ändamål kollekten tillfaller de närmst kommande gudstjänsterna.

 Vad är kollekt?

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

Rikskollekt: Ändamålet bestäms på nationell nivå och kollekten tas upp i hela landet.
Stiftskollekt: Ändamålet bestäms på stiftsnivå och kollekten tas upp i hela stiftet.
Församlingskollekt: Ändamålet bestäms i församlingen och kollekten tas upp här.

Kollektändamål kommande söndagar

27/1 Gideoniterna (församlingskollekt)
https://www.gideoniterna.se/  

3/2  Högmässan: Kyrkosångsförbundet i Lunds stift (stiftskollekt)
https://lund.sjungikyrkan.nu/

3/2 Familjegudstjänsten: Amnesty (församlingskollekt)
https://www.amnesty.se/

10/2 Svenska kyrkans unga (rikskollekt)
https://svenskakyrkansunga.se/

17/2 Lunds stifts flyktingkollekt (stiftskollekt)
Stiftsdiakonen skriver: Flyktingkollekten i Lunds stift finns som en hjälp för församlingar och pastorat för att de ska kunna söka ekonomiskt bidrag till asylsökande och flyktingar. I första hand för att hjälpa människor att återförenas med sina familjer men också för att hjälpa flyktingbarn som vistas i Sverige i utsatta situationer. 

24/2 EFS (rikskollekt)
http://www.efs.nu/

3/3 Svenska kyrkans fastekampanj (rikskollekt)
Kampanjen pågår mellan 3 mars och 14 april och fokuserar på det humanitära arbetet för människor som drabbats av en konflikt eller katastrof. 

10/3 Alpha Sverige (församlingskollekt)
http://sverige.alpha.org/ 

17/3 IM (församlingskollekt)
https://www.imsweden.org/

24/3 Svenska kyrkans unga / Svenska kyrkosångsförbundet (rikskollekt)
https://svenskakyrkansunga.se/           https://sjungikyrkan.nu/ 

31/3 Svenska kyrkans fastekampanj

Swisha kollekten

Du vet väl att du kan swisha in kollekten? På så vis har du möjlighet att ge din gåva även om du inte har möjlighet att delta i gudstjänsten eller inte har kontanter.

Swisha till 1233997129 och märk bidraget med "kollekt".

Det går endast att swisha till det aktuella kollektändamålet under samma dag som kollekten tas upp. Inkomna medel övriga dagar går automatiskt till församlingens verksamhet. Läs mer om diakoni här.