Verksamheten fortsätter i församlingshuset

Under Högalidskyrkans renovering flyttar vi in i församlingshuset. Öppet varje dag kl 9-16. Välkommen!

Verksamheten flyttar till församlingshuset

Under kyrkans renoveringstid flyttar vi till församlingshuset intill kyrkan. Den vackra stora salen är iordningställd som kyrksal. Där kan vi fira gudstjänst tillsammans, döpas och vigas. Det är öppet alla dagar kl 9-16. Välkommen!

Läs mer om verksamhet

Läs mer om dop, vigsel och begravning

Kolumbariet

Kolumbariet är öppet kl 9–17. Under kyrkans renovering hänvisar vi till ingången på baksidan av kolumbariet, då arbete med hissinstallation sker vid huvudentrén till kolumbariet.

Läs mer om kolumbariet