Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Högalids församling Besöksadress: Högalids Kyrkväg 11, 11730 STOCKHOLM Postadress: BOX 9048, 10271 STOCKHOLM Telefon:+46(8)6168800 E-post till Högalids församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Varde ljus – me too.

MeToo-uppropen sprider sig till allt fler yrkesområden. Svenska kyrkan släppte nyligen sin egen ”hashtag” #vardeljus, som vill sätta ljus på maktmissbruk, sexism och övergrepp som länge dolts i mörker.

Så här skriver Högalids församlings kyrkoherde Christina Engqvist:

Varde ljus!

En våg av berättelser har sköljt över oss den senaste tiden; berättelser om kränkande handlingar. Somliga så svåra att tala om att de burits som en stor tung börda i människors liv under åratal. Nu har många kvinnor modigt vågat berätta om just den skada som sexuella övergrepp eller trakasserier har vållat dem.

I kyrkan finns inte någon särskilt sorts människor som är bättre än någon annan, även om vi ibland önskar att det skulle vara så. Som en del av Metoo-rörelsen har Varde ljus! (Svenska kyrkans motsvarighet till Metoo ) blivit ett forum där detta nu blottlagts även i församlingars liv.

Det är viktigt att synliggöra dessa handlingar som ett led i att upprätta dem som drabbats, för det är nog nu! Det ska inte sopas under mattan och bäras inom människor. Det är en del av ett läkande att få lämna det bakom sig.

Nu ligger många års samtal framför oss om hur det kunde bli så här och hur vi istället önskar att det ska vara. Vad vill vi ha för samhälle som våra barn och barnbarn växer upp i? Vilka förebilder finns det? Och hur hanterar vi kränkande behandling i våra relationer på arbetsplatsen, i familjen, i skolan?

Det goda i dessa hemska berättelser är att de kan skapa en förändring. Vi ser hur förändringsvågen går genom alla skikt i samhället. Det är ett smärtsamt uppvaknande för många. Måtte vi ha ork att inte bara döma, utan skapa en förändring!

Här i Högalids församling tar vi denna problematik på allvar. Vi arbetar förebyggande på olika plan för att detta inte ska hända här. Med goda rutiner och en öppenhet för det svåra, hoppas vi kunna vara en växtplats, en plats för delande av tro, för människor under hela livet.

Vill du ha någon att tala med om frågor som väckts i dig, så erbjuder vi präst eller diakon för samtal.

Mörkret ska inte övervinna ljuset. Varde ljus!

Christina Engqvist, kyrkoherde i Högalids församling

 

STÖD FÖR DEN SOM UTSATTS FÖR KRÄNKnING I KYRKLIG MILJÖ

Stockholms stifts kontaktpersoner är Erik Lundström och Eva Malmfors. De har som uppgift att vara ett stöd för den som blivit utsatt för kränkning i kyrklig miljö, av en anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare inom Svenska kyrkan. Kontaktpersonerna är till för att lyssna, ge stöd och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer.

KONTAKTPERSONER FÖR ARBETET MOT SEXUELLA ÖVERGREPP

Erik Lundström, tel 076-119 86 14

Eva Malmfors, tel 08-546 061 92, 0702-32 82 83

Läs mer om stöd efter sexuella övergrepp

Riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp