Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tro och liv i vår tid

Samtalsgrupp om tro och liv med start 5/2 kl 9.30. Barn kan vara med!

En ny samtalsgrupp om trons plats i ens liv, hur tro kan uttryckas i vår tid och våra sammanhang.

Vi läser boken »Levande teologi« av teologen och prästen Christina Grenholm, som ser gudspratet och teologi som något lustfyllt och värt att utforska. Barn kan följa med – det finns både kryputrymme och leksaker.

Datum: Måndagarna 5/2, 12/2, 19/2 & 26/2. Tid: 9.30–11.00.

Information och anmälan: marjut.ervasti@svenskakyrkan.se