Svenska kyrkans unga

Svenska kyrkans unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Det är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska kyrkans ungas webbplats