Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkans unga

Svenska kyrkans unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Det är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

www.svenskakyrkansunga.se/