En öppen hand och mellan fingrarna skjuter ett blomskott upp.
Foto: Unsplash

Stödsamtal med diakon

I Högalids församling finns diakoner du kan vända dig till för själavårdssamtal och utan prestation få dela din utsatthet och det du behöver få dela med någon.

Diakoni är kyrkans utsträckta hand. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.  I Högalids församling finns diakoner du kan vända dig till för själavårdssamtal och utan prestation få dela din utsatthet och det du behöver få dela med någon.

Det finns också möjlighet att få stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer.

Välkommen att kontakta någon av församlingens diakoner.