Två knäppta händer.
Foto: Oleg Golovnev /Shutterstock

Sorgebearbetning enskilt och i grupp

Församlingen erbjuder regelbundet sorgegrupper där man får träffa andra sörjande och får dela sina minnen och erfarenheter.

Att sörja någon som varit viktig för oss är en naturlig reaktion på att ha förlorat någon genom döden . Sorgen kan ändå kännas förlamande och det kan för många vara skönt och viktigt att tillsammans med någon eller några andra få föra samtal om sorgen och förlusten.

Det kan finnas behov av att få utrymme att samtala om den man förlorat men också få hjälp att se hur livet framåt ska bli. I Högalids församling kan du få stöd i din sorgebearbetning både i enskilda samtal och i sorgegrupper.

Församlingen erbjuder också terminsvis sorgegrupper där man får träffa andra sörjande och får dela sina minnen och erfarenheter. Samtalsledare i sorgegrupperna är diakoner och präster i församlingen. 

Sorgegrupp – ny grupp startar 13/10

För dig som förlorat en närstående  

  För mer information om sorgegrupper och enskilda samtal för sorgebearbetning kontakta

 • Marie Siljefors

  Marie Siljefors

  Högalids församling

  Diakon

  Mer om Marie Siljefors

  Diakon, vuxenverksamhet, sorgegrupper, ignatiansk retreat.