Bilden är nedladdad från Shutterstock.
Foto: Oleg Golovnev /Shutterstock

Sorgebearbetning enskild och i grupp

Församlingen erbjuder också terminsvis sorgegrupper där man får träffa andra sörjande och får dela sina minnen och erfarenheter.

Att sörja någon som varit viktig för oss är en frisk naturlig reaktion på att genom döden förlora någon. Sorgen kan ändå kännas förlamande och det kan för många vara skönt och viktigt att kan tillsammans med någon eller några andra få föra samtal om sorgen och förlusten.

Det kan finnas behov av att få utrymme att samtal om den man förlorat men också få hjälp att se hur livet framåt ska bli. I Högalids församling kan du få stöd i din sorgebearbetning både i enskilda samtal och i sorgegrupper.

Församlingen erbjuder också terminsvis sorgegrupper där man får träffa andra sörjande och får dela sina minnen och erfarenheter. Samtalsledare i sorgegrupperna är diakoner och präster i församlingen.