Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

För allmänna bokningar och förfrågningar, kontakta i första hand expeditionen: hogalid.forsamling@svenskakyrkan.se, 08-616 88 00.

Per Alm

Mer om Per Alm

Per har ansvar för kontor, brandsäkerhet och nycklar

Tine Asplund

Högalids församling

Administrativ chef

Mer om Tine Asplund

Administrativ chef

Maria Bergström

Högalids församling

Organist, Kyrkomusiker

Mer om Maria Bergström

Maria Bergström (tidigare Norberg) ansvarar för barn-och ungdomskörerna samt Högalids damkör.

Lena Ekberg

Högalids församling

Präst, Sjukhuskyrkan - komminister

Mer om Lena Ekberg

Lena Ekberg är präst och arbetar i sjukhuskyrkan på Södersjukhuset.

Marjut Ervasti

Högalids församling

Komminister

Mer om Marjut Ervasti

Marjut är församlingens barn- och familjepräst.

Catharina Fredrikson

Högalids församling

Kommunikatör

Mer om Catharina Fredrikson

Catharina ansvarar för församlingens kommunikations- och informationsarbete, hemsida, sociala medier, annonsering m m.

Liselotte Granstrand

Högalids församling

Fritidsledare, Öppna förskolan

Mer om Liselotte Granstrand

Liselotte ansvarar för bl.a. öppna förskolan, söndagsskola, musiklekis, jul- och påskspel för förskolor, spädbarnsmassage, klädbytardagar. Arbetar även med sommarcaféet, mässa med små och stora, barngudstjänst och babygudstjänst

Therese Hamstad

Högalids församling

Administration

Mer om Therese Hamstad

Administratör. Kyrkoherdens assistent.

Kikki Hatt

Högalids församling

Kommunikatör (tjänstledig)

Mer om Kikki Hatt

Kikki ansvarar för församlingens kommunikations- och informationsarbete, hemsida, sociala medier, annonsering m m. Kikki är även dataskyddsombud.

Joakim Kohls

Högalids församling

Präst

Mickael Larsson

Högalids församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Mickael Larsson

Mickael ansvarar för kolumbariet och församlingens utomhusmiljö.

Nils Larsson

Högalids församling

Organist, Kyrkomusiker

Mer om Nils Larsson

Nils Larsson ansvarar bl a för Högalids orgelserie.

Lillemor Lindahl

Högalids församling

Diakon

Mer om Lillemor Lindahl

Ej i tjänst

Gunilla Lindén

Högalids församling

Kyrkoherde

Christina Lindgren

Högalids församling

Pastor - Sjukhuskyrkan

Mer om Christina Lindgren

Christina arbetar som sjukhuspastor på Södersjukhuset.

Nathalie Lindh

Högalids församling

Församlingassistent

Mer om Nathalie Lindh

Församlingsassistent - barn & familj

Maria Lindvall

Högalids församling

Kyrkoskrivare

Mer om Maria Lindvall

Maria ansvarar för församlingens växel, bokar lokaler med mera. Hon ansvarar också för de frivilliga kyrkvakterna och är samordnare i Internationella kommittén.

Maja Lundström

Högalids församling

Präst

Anders Marklund

Högalids församling

Församlingpedagog

Mer om Anders Marklund

Anders ansvarar för konfirmand- och ungdomsarbetet

Benedikt Melichar

Högalids församling

Organist, Kyrkomusiker

Mer om Benedikt Melichar

Benedikt Melichar ansvarar för Kammarkören Högalid, Oratoriekören, Alla kan sjunga-kören samt kammarorkestern.

Ewa Munther

Högalids församling

Präst

Per-Ove Nelstrand

Högalids församling

Diakon - vik

Maria Nielsen

Högalids församling

Kyrkobokföringsassistent

Mer om Maria Nielsen

Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler och svarar på frågor om gravrätt och kolumbariet.

Eva Rubensson

Högalids församling

Diakon

Marie Siljefors

Högalids församling

Diakon

Anette Snejbjerg

Högalids församling

Diakon

Jaana Tuomenpuro

Högalids församling

Lokalvårdare

Mer om Jaana Tuomenpuro

Jaana är den som håller rent och snyggt i församlingens lokaler.

Tobias Wallner

Högalids församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Tobias Wallner

Tobias ansvarar för kyrkorummet, de kyrkliga inventarierna och SACER

Maija-Liisa Vesterinen

Högalids församling

Församlingsvärdinna

Mer om Maija-Liisa Vesterinen

Maija-Liisa arbetar som kyrkvaktmästare men har också ansvar för husmorsuppgifter och textilvård.

Birgitta Winberg

Högalids församling

Präst / vik komminster