En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.
Foto: New Normal

Kontaktuppgifter anställda medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda medarbetare i Högalids församling. E-post till expeditionen: hogalid.forsamling@svenskakyrkan.se Tel. 08-616 88 00.

Ett par håller varandra i händerna och i ett par barnskor

Dop•Vigsel•Begravning

Svenska kyrkan finns med under hela livet, från vaggan till graven. I församlingen finns alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Lokaler

Lokaler i Högalids församling kan hyras respektive lånas i samband med förrättningar som dop och begravning eller möten.