Unga och äldre människor, i olika situationer, och valsedlar.

Att ställa upp i kyrkovalet

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att vara det behövs förtroendevalda. Den som kandiderar i kyrkovalet ställer sig under fyra år till förfogande för uppgiften att vara med som förtroendevald i något av de beslutande organen – i församling, pastorat, stift eller på den nationella nivån. Att ställa upp i kyrkovalet är att vara med och ta ansvar för Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan består av människor och är beroende av människors engagemang. Som medlem i Svenska kyrkan är du delaktig både i ett nära och ett globalt sammanhang. Dels i den församling där du bor, dels i den världsvida kristna gemenskapen. Svenska kyrkan vill vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Svenska kyrkan vill vara en naturlig medvandrare vid livets viktiga tillfällen: när ett barn föds, när man brottas med frågor om livet och sin tro, när man säger ja till sin partner eller tar avsked av en anhörig eller vän. Kyrkorummet är för många en naturlig plats för eftertanke. Svenska kyrkan finns på plats när olycka eller katastrofer inträffar. Svenska kyrkan i utlandet är en uppskattad mötesplats.

Verksamheten för barn och unga är omfattande, liksom det diakonala arbetet med äldre och utsatta. Körerna i Svenska kyrkan är en stor folkrörelse. Internationellt arbetar Svenska kyrkan med biståndsprojekt över hela världen, katastrofhjälp och samverkar med systerkyrkor globalt.

Församling, stift eller kyrkomöte?

De flesta förtroendevalda väljs till församlingen eller pastoratet, andra till stiftet eller kyrkomötet. Gemensamt för alla förtroendevalda är att de fått ett förtroende av väljarna i att vara delaktiga, ta ansvar, samarbeta och vara med och utveckla helheten. Kort sagt bistå Svenska kyrkan med kunskap, idéer och framåtanda.

Vill du ställa upp i kyrkovalet? 

Kyrkovalet har många likheter med de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag, men det finns också olikheter. En av dem är att grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper istället för partier. Antingen ansluter du dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv eller också skapar du en ny grupp tillsammans med människor som delar dina intressen eller värderingar.

Ansluta till en befintlig nomineringsgrupp

Undersök vilka grupper som finns representerade i den egna församlingens kyrkofullmäktige eller om du vill engagera dig på stiftsnivå eller i kyrkomötet. Representanter för dessa nomineringsgrupper kan berätta mer om hur du kan göra för att ställa upp tillsammans med dem. Kontaktuppgifter till respektive stift finns här på Valwebben i menyn till vänster.

Bilda ny nomineringsgrupp

Kanske är ni en grupp medlemmar som vill lyfta fram och fokusera på andra frågor än de som prioriteras nu. Det krävs ett antal personer som vill stödja er registrering. Dessutom behövs det kandidater som vill ställa upp och är valbara.