Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Låna eller hyra lokal

Här kan du se vilka priser vi har vid lokalhyra

Avgifter vid hyra av församlingens lokaler 2019

En bokningsavgift om 375 kr uttas vid samtliga bokningar.

Stora salen i församlingshuset
Grupp 1: Fritt
Grupp 2: 1.000 kr 
Grupp 3: 4.000 kr 
Grupp 4: 10.000 kr

Övriga lokaler 
Grupp 1: Fritt
Grupp 2: 750 kr 
Grupp 3: 1.850 kr 
Grupp 4: 5.000 kr

Lokalen får disponeras i max 4 timmar för angivet pris ovan.
För tid därutöver debiteras:

250 kr/h för grupp 1 och 2
1 000 kr/h för grupp 3
2 500 kr/h för grupp 4

Grupp 1      

 • Församlingens egna grupper.
 • Begravningskaffe där den avlidne var medlem i Högalids församling.
 • Dopkaffe där minst en av det döpta barnets vårdnadshavare är medlem i Högalids församling.

Grupp 2      

 • Begravningskaffe där den avlidne inte var tillhörig i Högalids församling
 • Dopfamiljer som inte är tillhöriga i Högalids församling.

Grupp 3      

 •   Föreningar, bostadsrättsföreningar eller andra inte hänförbara till grupp 1 och 2.

Grupp 4      

 •  Kommersiella företag.

 Övriga kostnader:

 • En bokningsavgift om 375 kr uttas vid samtliga bokningar.
 • Vid avbokning < 30 dagar innan bokat tillfälle uttas en administrativ avgift om 500 kr.
 • För extra kostnader som drabbar församlingen till följd av oaktsamhet eller underlåtenhet, t.ex. i form av extra städning, borttappad låsbricka eller larm-utryckning debiteras extra.

Extra hjälp vid dop- eller begravningskaffe
Högalids församling har kontrakt med en cateringfirma. Önskas extra hjälp förmedlar vi kontakt med företaget vid bokningen.

Begravningsgudstjänst för icke tillhöriga 3 x clearingbeloppet
Fastställt av Kyrkostyrelsen.

Vigselgudstjänst för icke tillhöriga 3 x clearingbeloppet
Fastställt av Kyrkostyrelsen. 

Uthyrning av Högalidskyrkan för konserter till utomstående arrangörer

 • Grupper och artister som tar inträde för konserten: 20 000 kr
 • Mindre grupper som inte tar inträde: 10 000 kr
 • Om kollekt upptas ska det anmälas till kyrkorådet.
 • Det ingår en vaktmästare och städning vid hyra av Högalidskyrkan.
 • Behövs fler vaktmästare debiteras extra med 450 kr/timme.
 • Biljettpriset bestäms av arrangören som även betalar STIM-avgift.

Kyrkoherden äger rätt att besluta om högre eller lägre avgift vid varje enskilt tillfälle.

Till kyrkorådet delegeras att vid behov justera avgifter vid uthyrning av församlingens lokaler.