Låna eller hyra lokal

Här visar vi avgifter för lokalhyra

Avgifter vid hyra av församlingens lokaler 2019

En bokningsavgift om 375 kr uttas vid samtliga bokningar.

Stora salen i församlingshuset
Grupp 1: Fritt
Grupp 2: 1.000 kr 
Grupp 3: 4.000 kr 
Grupp 4: 10.000 kr

Övriga lokaler 
Grupp 1: Fritt
Grupp 2: 750 kr 
Grupp 3: 1.850 kr 
Grupp 4: 5.000 kr

Lokalen får disponeras i max 4 timmar för angivet pris ovan.
För tid därutöver debiteras:

250 kr/h för grupp 1 och 2
1 000 kr/h för grupp 3
2 500 kr/h för grupp 4

Grupp 1      

 • Församlingens egna grupper.
 • Begravningskaffe där den avlidne var medlem i Högalids församling.
 • Dopkaffe där minst en av det döpta barnets vårdnadshavare är medlem i Högalids församling.

Grupp 2      

 • Begravningskaffe där den avlidne inte var tillhörig i Högalids församling
 • Dopfamiljer som inte är tillhöriga i Högalids församling.

Grupp 3      

 • Föreningar, bostadsrättsföreningar eller andra inte hänförbara till grupp 1 och 2.

Grupp 4      

 • Kommersiella företag.

 Övriga kostnader:

 • En bokningsavgift om 375 kr uttas vid samtliga bokningar.
 • Utrustning för bildvisning kan i vissa fall hyras mot en extra avgift om 350 kr.
 • Vid om-och avbokning > 30 dagar innan bokat tillfälle uttas en administrativ
  avgift om 250 kr. Vid om-och avbokning< 30 dagar innan bokat tillfälle uttas en
  administrativ avgift om 500 kr.
 • För extra kostnader som drabbar församlingen till följd av oaktsamhet eller underlåtenhet, t.ex. i form av extra städning, borttappad låsbricka eller larm-utryckning debiteras extra.

Extra hjälp vid dop- eller begravningskaffe
Högalids församling har kontrakt med en cateringfirma. Önskas extra hjälp förmedlar vi kontakt med företaget vid bokningen.

Begravningsgudstjänst för icke tillhöriga
3 x clearingbeloppet. Fastställt av Kyrkostyrelsen.

Vigselgudstjänst för icke tillhöriga
3 x clearingbeloppet. Fastställt av Kyrkostyrelsen. 

Uthyrning av Högalidskyrkan för konserter till utomstående arrangörer

 • Grupper och artister som tar inträde för konserten: 20 000 kr
 • Mindre grupper som inte tar inträde: 10 000 kr
 • Om kollekt upptas ska det anmälas till kyrkorådet.
 • Det ingår en vaktmästare och städning vid hyra av Högalidskyrkan.
 • Behövs fler vaktmästare debiteras extra med 450 kr/timme.
 • Biljettpriset bestäms av arrangören som även betalar STIM-avgift.

Kyrkoherden äger rätt att besluta om högre eller lägre avgift vid varje enskilt tillfälle.

Till kyrkorådet delegeras att vid behov justera avgifter vid uthyrning av församlingens lokaler.