Låna eller hyra lokal

Här visar vi avgifter för lokalhyra

Avgifter vid hyra av församlingens lokaler 

En bokningsavgift om 375 kr tas ut vid samtliga lolkalbokningar. För om- eller avbokningar tas en avgift om 750 kr ut. Anledningen är att det för församlingen de senaste åren uppstått ett mycket omfattande arbete med att administrera om- och avbokningar. Stäm därför av med alla inblandade att tiden passar, innan en bokning görs. 

Stora salen i församlingshuset

Högalidskyrkan renoveras och stora salen har gjorts om till kyrkorum. Stora salen hyrs därför inte ut under perioden våren 2021 till våren 2023.

Övriga lokaler

Grupp 1: Fritt
Grupp 2: 750 kr 
Grupp 3: 1.850 kr 
Grupp 4: 5.000 kr

Lokalen får disponeras i max 4 timmar för angivet pris ovan.
För tid därutöver debiteras:

250 kr per timme för grupp 1 och 2
1 000 kr per timme för grupp 3
2 500 per timme för grupp 4

Grupp 1      

 • Församlingens egna grupper.
 • Begravningskaffe där den avlidne var medlem i Högalids församling.
 • Dopkaffe där minst en av det döpta barnets vårdnadshavare är medlem i Högalids församling.

Grupp 2      

 • Begravningskaffe där den avlidne inte var tillhörig i Högalids församling
 • Dopfamiljer som inte är tillhöriga i Högalids församling.

Grupp 3      

 • Föreningar, bostadsrättsföreningar eller andra inte hänförbara till grupp 1 och 2.

Grupp 4      

 • Kommersiella företag.

 Övriga kostnader:

 • En bokningsavgift om 375 kr tas ut vid samtliga bokningar.
 • Utrustning för bildvisning kan i vissa fall hyras mot en extra avgift om 350 kr.
 • Vid om- och avbokning tas en administrativ avgift om 750 kr ut. 
 • För extra kostnader som drabbar församlingen till följd av oaktsamhet eller underlåtenhet, t.ex. i form av extra städning, borttappad låsbricka eller larm-utryckning debiteras extra.

Dop- eller begravningskaffe 

Högalids församling har kontrakt med Söderbönans catering som kan anlitas vid dop- eller begravningskaffen. Mer om villkor och menyförslag finns på Söderbönans webbplats.

Kontakta Söderbönan för individuella förslag. 
Skicka e-post till söderbönan
Tfn 070-730 71 36.
Man kan även hyra enbart lokalen och själv ordna med fika eller mat. 

Begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga 

3 x clearingbeloppet, som är fastställt av kyrkostyrelsen.

Vigselgudstjänst för icke kyrkotillhöriga 

3 x clearingbeloppet, som är fastställt av kyrkostyrelsen 

Uthyrning av Högalidskyrkan för konserter till utomstående arrangörer (fr om 2023) 

Högalidskyrkan renoveras och är därför stängd. Beräknad öppning: våren 2023. 

 • Grupper och artister som tar inträde för konserten: 20 000 kr
 • Mindre grupper som inte tar inträde: 10 000 kr
 • Om kollekt upptas ska det anmälas till kyrkorådet.
 • En vaktmästare och städning ingår vid hyra av Högalidskyrkan.
 • Behövs fler vaktmästare debiteras extra med 450 kr/timme.
 • Biljettpriset bestäms av arrangören som även betalar STIM-avgift.

Kyrkoherden äger rätt att besluta om högre eller lägre avgift vid varje enskilt tillfälle.

Till kyrkorådet delegeras att vid behov justera avgifter vid uthyrning av församlingens lokaler.

Med reservation för prisjusteringar!