Två ben med gymnastikskor på fötterna ligger på ett bord, gymnastikskorna rör i varandra.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfa Högalid 2021–2022

Vad har Gud med mitt liv att göra och vad har mitt liv med Gud att göra? Konfirmation i Högalid med start i oktober 2021.

Välkommen som konfirmand till Högalids församling på Södermalm i Stockholm. Vi vill vara en kyrka med och för alla.

Vi vill vara en inkluderande församling som inte diskriminerar utifrån ekonomiska förutsättningar, kön, psykisk hälsa, fysisk förmåga, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill vara en församling som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde.

Konfa Högalid är ett konfirmandalternativ som träffas varannan söndag kl 15.00–19.30 med start 10 oktober 2021. Vad har Gud med mitt liv att göra och vad har mitt liv med Gud att göra är den frågeställning som ligger till grund för församlingens konfirmandarbete och med hjälp av konfirmandernas egna frågor och funderingar om livet och tron formar vi sedan konfirmandundervisningen tillsammans.

Konfirmandåret avslutas sedan med en konfirmationsgudstjänst söndagen 22 maj 2022 där valet att konfirmeras eller inte är upp till konfirmanden själv.

Under Kristihimmelfärdshelgen erbjuder vi konfirmanderna att följa med på ett läger tillsammans med församlingens övriga ungdomar. Konfirmationen är kostnadsfri och lägret frivilligt. Varmt välkomna med er anmälan senast 15 september 2021) via länken nedan.

Vill du veta mera om något av församlingens konfirmandalternativ är du varmt välkommen att att höra av dig till oss

Intresseanmälan till konfa Högalid 2021–2022!

Intresseanmälan till konfa Högalid 2021–2022!