Ett rum med fyra soffor på golvet. Sofforna är utan ryggar. I mitten på golvet en betongklump med ett kors i mitten och en ljusbärare ovanpå. På väggarna ett valv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de kremerades avlidnas aska finns. Golvet ser ut att vara av klinkerplattor.

Kolumbarium med minneslund

En avskild och fridfull plats för sista vilan, och en vacker plats för anhöriga att minnas på.

Bilden visar järngrinden vid entrén till kolumbariet

Tillfällig entré till kolumbariet

I samband med kyrkorenoveringen ska en hiss installeras för att öka tillgängligheten i kyrkans lokaler. Grävning och nya rördragningar sker vid entrén till kolumbariet. Huvudentrén till kolumbariet är stängd till senvåren 2023. Det blir en byggarbetsplats och arbetet kommer att synas och höras under tiden.  Välkommen till entrén på baksidan av kolumbariet!

Ett rum med fyra soffor på golvet. Sofforna är utan ryggar. I mitten på golvet en betongklump med ett kors i mitten och en ljusbärare ovanpå. På väggarna ett valv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de kremerades avlidnas aska finns. Golvet ser ut att vara av klinkerplattor.

Delgivning – gravrättsinnehavare sökes

Högalids församling söker gravrättsinnehavare i Högalids kolumbarium (tidigare även kallad urnlunden).

En fantastisk begravningsplats

Kolumbariet intill Högalidskyrkan, är en fantastisk begravningsplats belägen mitt i staden på Högalidsberget, såsom arkitekten Ivar Tengbom själv önskade, en avskild och fridfull plats för sista vilan, och en vacker plats för anhöriga att minnas på.

Lediga gravplatser finns

Kolumbariet har lediga gravplatser. Lokaler för begravningskaffe finns.
Det är möjligt att ha värdiga begravningsceremonier med urna i kolumbariet. I anslutning till begravningen kan även gravsättning av urnan ske.

I kolumbariet finns urnnischer i flera våningar

Totalt har Högalids kolumbarium ca 8 800 nischer. I en nisch finns möjlighet att förvara 1-8 st urnor, som i en familjegrav.  Kontakta oss om ni önskar boka en urnnisch.

Minneslund

Den övre delen av koloumbariet är utformad som en öppen gård, omgiven av en kolonnad i gulvit marmor. Totalt fjorton rum med urnnischer med täckplattor i samma material öppnar sig mot gården, som utgörs av en gräsmatta med en liten damm. I gräsmattan finns en minneslund för gravsättning av aska. En minneslund är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär men ger ändå de efterlevande möjlighet att gå till en plats för att minnas. Askan grävs ner i minneslundens gräsmatta inom ett gemensamt område och markeras inte. Enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Smyckning med blommor och gravljus får ske på anvisad plats.

Kolumbariet är rustat för framtiden

Under hösten 2018 fram till mitten av juli 2019 har den runda delen av kolumbariet renoverats, moderniserats och återskapats i Tengboms anda. Belysning och tillgänglighet har förbättrats med nya hissar, toalett, bänkar och blomsterrum. El, vvs och åskskydd har bytts ut. Golv, väggar och pelare har återfått sitt ursprungliga utseende. Kolumbariet återinvigdes den 26 september 2019.

Högalidskyrkan invigdes 1923 och redan 1939 togs urnlunden vid sidan av Högalidskyrkan i bruk. Det är en begravningsplats som liksom Högalidskyrkan är ritad av Ivar Tengbom. 1959 byggdes ytterligare en del, det runda kolumbariet, till begravningsplatsen.

Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss eftersom vi söker aktuella gravrättsinnehavare.

Många äldre upplåtelser saknar uppgifter om aktuell innehavare av gravplatsen. Tidigare fanns det inte några skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill församlingen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

utebliven anmälan om GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Om ingen anmäler sig som gravrättsinnehavare när skyltarna suttit uppe under minst två år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen enligt begravningslagen kapitel 7§19. Det medför att gravanordningen tas bort.

information och anmälan

Frågor eller anmälan om gravrättsinnehavare ställs till

 • Via e-post: Högalids församling
 • Brevledes: Högalids församling, Högalids kyrkväg 11, 117 30 Stockholm
 • Kontaktperson, se nedan:
 • Maria Nielsen

  Maria Nielsen

  Högalids församling

  Kyrkobokföringsassistent

  Mer om Maria Nielsen

  Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler och svarar på frågor om gravrätt och kolumbariet.

Kolumbarium_ urnlund_minneslund
Skiss urnlund med minneslund