Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Högalids församling Besöksadress: Högalids Kyrkväg 11, 11730 STOCKHOLM Postadress: BOX 9048, 10271 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6168800 E-post till Högalids församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kolumbariet och urnlunden

Information om gravrätter och återtagande av gravar.

Kolumbariet renoveras

Från 5/11 2018 håller kolumbariet, (den runda delen) stängt för renovering. Öppning sker på Mors dag 26/5 2019. Vårt mål är att förbättra tillgängligheten till kolumbariet med hjälp av hiss och det kommer också att bli ljusare med ny ljussättning. Gravsättningar i intilliggande urnlund, med minneslunden, kommer att ske under tiden renoveringen pågår. Av säkerhetsskäl hålls kolumbariet (den runda delen) stängt för besökare under renoveringstiden. Urnlunden med minneslunden kommer däremot att vara öppen ordinarie tider under tiden, med något undantag, och möjlighet till ljuständning finns både där och i kyrkan. 

En fantastisk begravningsplats

Kolumbariet och urnlunden, med minneslunden, intill Högalids kyrka, är en fantastisk begravningsplats belägen mitt i staden, såsom arkitekten Ivar Tengbom själv önskade, en avskild och fridfull plats för sista vilan, och en vacker plats för anhöriga att minnas på. 

Högalidskyrkan invigdes 1923 och redan 1939 togs urnlunden vid sidan av Högalidskyrkan i bruk. Urnlunden är en begravningsplats som liksom Högalidskyrkan är ritad av Ivar Tengbom. I urnlunden finns det urnnischer och i gräsmattan i urnlundens mitt finns en minneslund för gravsättning av aska. 1959 byggdes ytterligare en del, det runda kolumbariet, till begravningsplatsen. I kolumbariet finns urnnischer i flera våningar.

Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss eftersom vi söker aktuella gravrättsinnehavare.

Många äldre upplåtelser saknar uppgifter om aktuell innehavare av gravplatsen. Tidigare fanns det inte några skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill församlingen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

anmälan

Om ingen anmäler sig som gravrättsinnehavare när skyltarna suttit uppe under minst två år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen enligt begravningslagen kapitel 7§19. Det medför att gravanordningen tas bort.

information och anmälan

Frågor eller anmälan om gravrättsinnehavare ställs till

  • Via e-post: Högalids församling
  • Brevledes till Högalids församling, Box 9048, 102 71 Stockholm
  • Kontaktperson, se nedan:

 

Maria Nielsen

Högalids församling

Kyrkobokföringsassistent

Direkt: 08-616 88 00

Mer om Maria Nielsen

Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler med mera. Hon kan även svara på frågor om gravrättsfrågor och Urnlunden och kolumbariet.