Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kolumbarium med minneslund

En avskild och fridfull plats för sista vilan, och en vacker plats för anhöriga att minnas på.

Kära besökare! Under tiden 12-19 september är den övre runda delen av kolumbariet tillfälligt avstängd för besökare pga hissinstallation. Det går att komma in till nedre plan via ingången på baksidan men passage till övre runda delen är inte möjlig. 
Tack för ditt tålamod!

Information kring renoveringen av Kolumbariet

Kära besökare! Under tiden 12-19 september är den övre runda delen av kolumbariet tillfälligt avstängd för besökare pga hissinstallation. Det går att komma in till nedre plan via ingången på baksidan men passage till övre runda delen är inte möjlig. Tack för ditt tålamod!

Kolumbariet återinvigs efter renovering

Under hösten 2018 fram till mitten av juli 2019 har den runda delen av kolumbariet renoverats, moderniserats och återskapats i Tengboms anda. Belysning och tillgänglighet har förbättrats med nya hissar, toalett, bänkar och blomsterrum. El, vvs och åskskydd har bytts ut. Golv, väggar och pelare har återfått sitt ursprungliga utseende.

Välkommen till återinvigning av kolumbariet torsdag 26 september kl 16.

Program
16.00 Återinvigningsgudstjänst i kolumbariet: Kontraktsprost Johanna Öhman, kyrkoherde Gunilla Lindén. Musik.

16.30 Information om renoveringen av kolumbariet: Kyrkorådets ordförande Ingrid Andersson och representanter för byggledningen

17.00 Rundvandring i kolumbariet

Enklare förfriskningar. Varmt välkommen, önskar kyrkorådet.

En fantastisk begravningsplats

Kolumbariet och urnlunden, med minneslunden, intill Högalidskyrkan, är en fantastisk begravningsplats belägen mitt i staden på Högalidsberget, såsom arkitekten Ivar Tengbom själv önskade, en avskild och fridfull plats för sista vilan, och en vacker plats för anhöriga att minnas på.

Lediga gravplatser finns

Kolumbariet har lediga gravplatser och lokaler för begravningskaffe.

Högalidskyrkan invigdes 1923 och redan 1939 togs urnlunden vid sidan av Högalidskyrkan i bruk. Det är en begravningsplats som liksom Högalidskyrkan är ritad av Ivar Tengbom. 1959 byggdes ytterligare en del, det runda kolumbariet, till begravningsplatsen. I kolumbariet finns urnnischer i flera våningar.

EN NISCH KAN RYMMA FLERA URNOR

Totalt har Högalids kolumbarium ca 8 800 nischer. I en nisch finns möjlighet att förvara 1-8 st urnor, beroende på nischens storlek.

Minneslund

Den övre delen av koloumbariet är utformad som en öppen gård, omgiven av en kolonnad i gulvit marmor. Totalt fjorton rum med urnnischer med täckplattor i samma material öppnar sig mot gården, som utgörs av en gräsmatta med en liten damm. I gräsmattan finns en minneslund för gravsättning av aska. En minneslund är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär men ger ändå de efterlevande möjlighet att gå till en plats för att minnas. Askan grävs ner i minneslundens gräsmatta inom ett gemensamt område och markeras inte. Enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Smyckning med blommor och gravljus får ske på anvisad plats.

Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss eftersom vi söker aktuella gravrättsinnehavare.

Många äldre upplåtelser saknar uppgifter om aktuell innehavare av gravplatsen. Tidigare fanns det inte några skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill församlingen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

anmälan

Om ingen anmäler sig som gravrättsinnehavare när skyltarna suttit uppe under minst två år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen enligt begravningslagen kapitel 7§19. Det medför att gravanordningen tas bort.

information och anmälan

Frågor eller anmälan om gravrättsinnehavare ställs till

  • Via e-post: Högalids församling
  • Brevledes: Högalids församling, Högalids kyrkväg 11, 117 30 Stockholm
  • Kontaktperson, se nedan:

Maria Nielsen

Högalids församling

Kyrkobokföringsassistent

Mer om Maria Nielsen

Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler och svarar på frågor om gravrätt och kolumbariet.

Kolumbarium_ urnlund_minneslund
Skiss urnlund med minneslund