Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Högalids församling Besöksadress: Högalids Kyrkväg 11, 11730 STOCKHOLM Postadress: BOX 9048, 10271 STOCKHOLM Telefon:+46(8)6168800 E-post till Högalids församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kolumbarium med minneslund

En avskild och fridfull plats för sista vilan, och en vacker plats för anhöriga att minnas på.

Kolumbariet renoveras

Från 5/11 2018 håller kolumbariet, (den runda delen) stängt för renovering. Under Mors dag 26/5 2019 håller den äldre delen med minneslunden öppet för ljuständning. Vecka 28 öppnar hela kolumbariet för besökare men tillgängligheten är begränsad pga att hissen fortfarande är under konstruktion. Hissarbetet pågår tills vidare pga försenat bygglov. Målet med renoveringen är att förbättra tillgängligheten till kolumbariet med hjälp av hiss och ny ljussättning.
Återinvigning av kolumbariet beräknas till 26/9.

äldre delen av kolumbariet med minneslunden är öppen

Gravsättningar i den äldre delen, med minneslunden, kommer att ske under tiden renoveringen pågår och kommer att vara öppen för besökare ordinarie tider, med något undantag när arbeten utförs. Möjlighet till ljuständning finns både där och i kyrkan. 

En fantastisk begravningsplats

Kolumbariet och urnlunden, med minneslunden, intill Högalidskyrkan, är en fantastisk begravningsplats belägen mitt i staden på Högalidsberget, såsom arkitekten Ivar Tengbom själv önskade, en avskild och fridfull plats för sista vilan, och en vacker plats för anhöriga att minnas på. 

Högalidskyrkan invigdes 1923 och redan 1939 togs urnlunden vid sidan av Högalidskyrkan i bruk. Det är en begravningsplats som liksom Högalidskyrkan är ritad av Ivar Tengbom. 1959 byggdes ytterligare en del, det runda kolumbariet, till begravningsplatsen. I kolumbariet finns urnnischer i flera våningar.

EN NISCH KAN RYMMA FLERA URNOR

Totalt har Högalids kolumbarium ca 8 800 nischer. I en nisch finns möjlighet att förvara 1-8 st urnor, beroende på nischens storlek.

Minneslund

Den övre delen av koloumbariet är utformad som en öppen gård, omgiven av en kolonnad i gulvit marmor. Totalt fjorton rum med urnnischer med täckplattor i samma material öppnar sig mot gården, som utgörs av en gräsmatta med en liten damm. I gräsmattan finns en minneslund för gravsättning av aska. En minneslund är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär men ger ändå de efterlevande möjlighet att gå till en plats för att minnas. Askan grävs ner i minneslundens gräsmatta inom ett gemensamt område och markeras inte. Enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Smyckning med blommor och gravljus får ske på anvisad plats.

Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss eftersom vi söker aktuella gravrättsinnehavare.

Många äldre upplåtelser saknar uppgifter om aktuell innehavare av gravplatsen. Tidigare fanns det inte några skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill församlingen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

anmälan

Om ingen anmäler sig som gravrättsinnehavare när skyltarna suttit uppe under minst två år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen enligt begravningslagen kapitel 7§19. Det medför att gravanordningen tas bort.

information och anmälan

Frågor eller anmälan om gravrättsinnehavare ställs till

  • Via e-post: Högalids församling
  • Brevledes till Högalids församling, Box 9048, 102 71 Stockholm
  • Kontaktperson, se nedan:

 

Maria Nielsen

Högalids församling

Kyrkobokföringsassistent

Mer om Maria Nielsen

Maria arbetar med kyrkobokföring, tar emot besökare, bokar lokaler och svarar på frågor om gravrätt och kolumbariet.

Kolumbarium_ urnlund_minneslund
Skiss urnlund med minneslund