Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Känn din stad - Livet i Högalid

Studiecirkel om livet i Högalid, två grupper.

Känn din stad – livet i Högalid

Livet i Högalid: Kursen där du får veta mer om livet på västra Södermalm under gångna tider. 

I höst forsätter kursen om livet i Högalid, som leds av stadshistorikern Johan Haage, med följande nya avsnitt, Långholmen, Årsta Holmar och Kring Södra Station, alla med ett rikt bildmaterial. De olika avsnitten är i princip fristående, så det går bra att ”hoppa in” i kursen nu i höst.

Berättelserna är uppbyggda kring ett rikt bildmaterial och leds av stadshistorikern Johan Haage.

Plats:  "Klubbrummet" i Högalids församlingshus som ligger invid kyrkan.
Pris: 500 kr för hela serien (inkl kaffe/te och bröd).

Info och anmälan: johan@haage.net eller 070-247 53 68

Datum och tid

Två grupper, datum 7/10, 21/10, 4/11, 18/11 och 2/12

Grupp 1: kl 15-18
Grupp 2: kl 18.30-21