Vi välkomnar ideella medarbetare!

"Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du."

Tillsammans är vi Högalids församling!

Vill du ha en uppgift och komma med i en arbetsgemenskap med oss? Vi välkomnar ideella medarbetare som t ex Högalidsvärdar som kan bemöta människor i vår vackra kyrka vissa tider och svara på frågor. Vi önskar att du visar ett gott bemötande och är intresserad av kyrkorummet. Högalidskyrkan är öppen alla dagar kl 10-17. Du behövs! Kontakta Maria Lindvall, 08-616 88 00, maria.lindvall@svenskakyrkan.se.

Bidra på andra sätt!
Vill du vara ideell men bidra på annat sätt finns det många andra små och stora uppgifter du kan engagera dig i. 

Exempel på ideella uppgifter

Här har vi medarbetare spånat en mängd exempel på ideella uppdrag som kan förekomma. Kanske har du andra idéer? Kontakta diakon Anette Snejbjerg så pratar vi om vad som är möjligt!

Musik

 •  Korist/instrumentalist (uppdrag i samband till det)
 •  Elevundervisning
 •  Spela och sjunga, - andakter, gudstjänster, samlingar
 •  Leda grupper/körer – assistera
 •  Kör för föräldralediga
 •  Stämma orgel/instrument – hantera instrument
 •  Liturgiska uppgifter i gudstjänsten – fler som syns i gudstjänsten
 •  Musikterapi – sjunga med äldre på boenden
 •  Regissör – andra uppgifter vid musikskapande
 •  Körföräldrar som hjälper till runt kören
 •  Sköta musikstudio – lära upp, spela in
 •  Skapa musikvideor/orgelreklam
 •  Spela in konserter/annat
 •  Fler som driver sociala medier
 •  Bygga hemsida
 •  Musikaler. Hjälp med scenografi, kostymer, regi, fika. från 2 månader fram till  föreställning (5-20 timmar)

Kyrka/mötesplatser/Diakoni

 • Andlig vägledning
 • Andaktsledare
 • Högalidsvärd i kyrkan
 • Lekmannaledd gudstjänst
 • Våga fråga oss präster om en insats inför gudstjänsten
 • Bibelsamtal
 • Befolka platser på kyrkan på Sös
 • Församlingsrepresentation vid dop
 • Guide
 • Lokala förmågor: musiker, föreläsare, konstnärer
 • Dopfest
 • Kulturens dag
 • Festfixare
 • Kyrkfrukost
 • Vårfestivalen
 • Sommar i parken 
 • Kyrkkaffe/Café
 • Soppkök
 • Leda samtalsgrupper/samtalsmottagning
 • ”Medvandrare” till butik, bank, promenader
 • Hembesök
 • Ideell träffpunkt – återkommande uppdrag per vecka eller månad

Service och kansli

 • Högalidsvärd/Kyrkvakt
 • Medhjälpare på helgen
 • "Kyrkans veteranpool"
 • Frivården Språkträning
 • Expeditionsvärd/värdinna
 • Affischering
 • Allt i allo
 • Glödlampsrunda
 • Trycksaker
 • Posthantering
 • Chaufförshjälp
 • Slänga kartonger
 • Frivillig samordnare
 • Inventarievård
 • Tvätt
 • laga textilier
 • Vattna blommor inomhus
 • Trädgårdsarbete (trädgård/utemiljö)

Barn/Ungdom

 • Pysselledare
 • Kyrkmormor/farmor/farfar/morfar i barn- och ungdomsarbetet
 • Leda sångstunder

 

Anette Snejbjerg

Högalids församling

Diakon