Foto: Illustration: Tove Hennix

Detta händer i Högalid

Högalidskyrkan har öppet dagligen kl 10–17 för enskild bön och ljuständning.