Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Mässa i Högalid på söndagarna

Veckans huvudgudstjänst är söndagens mässa med nattvard. Den firas i Högalidskyrkan kl 11.00. Ofta medverkar någon av församlingens många körer. Några gånger per termin firas »mässa för små och stora« eller någon annan form av temamässa under mässan.

Söndagsskola under mässan

Barn i åldrarna 3 år och uppåt kan delta i söndagsskolan som pågår under mässan, start kl 11.00 (ej vid mässa för små och stora) i lokalerna under kyrkan. Ingen föranmälan. Kontakta öppna förskolan för mer info!

Veckomässa i S:t Ansgarskapellet
Onsdagar kl 12.00.
En kort nattvardsgudstjänst.

Gudstjänst på servicehus, SÖS m m

Högalids församling firar regelbundet gudstjänster på olika servicehus och sjukhem  i församlingen. Inbjudningar sätts upp på interna anslagstavlor och liknande.