Meny

Gudstjänster

Mötesplats Högalidskyrkan med andakt och musik, söndagar och onsdagar. Vi välkomnar dig även att ta del av digitala andakter.

Vi firar mässa fr o m 30/8
Söndagar kl 11.00
Onsdagar kl 12.00

Mötesplats Högalidskyrkan, s
öndagar kl 10.00–13.00 t o m 23/8
10.30 Musik (fr o m 2/9 mässa kl 11.00, övriga »programpunkter« upphör)
11.00 Andakt med tacksägelse
11.30 Musik
12.00 Andakt med tacksägelse
Vid andakten kl 12 välkomnar vi särskilt dig som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp. Vi ber dig som inte gör det att komma en annan tid!

Mötesplats Högalidskyrkan, onsdagar kl 12.00–13.00 t o m 26/8
12.00 Andakt (fr o m 2/9 mässa kl 12.00)

Vi välkomnar dig även att ta del av digitala andakter.

Högalidskyrkan håller öppet kl 10-17 för enskild bön och ljuständning.

Vi ber för varandra

I dessa oroliga tider är det viktigt med bön och vi kommer fortsätta att be för vår värld, vår oro, de sjuka och de friska.

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss, Välsigna och bevara oss. Amen.