Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Högalids församling!

Mässa varje söndag

Veckans huvudgudstjänst är söndagens mässa kl 11 i Högalidskyrkan. Ofta medverkar någon av församlingens många körer. Några gånger per termin firar vi »Mässa med små och stora« eller någon annan form av temamässa.

Söndagsskola under mässan

Barn i åldrarna 3 år och uppåt kan delta i söndagsskolan som pågår under mässan, start kl 11.00 (ej vid mässa med små och stora) i lokalerna under kyrkan. Ingen föranmälan. Kontakta öppna förskolan för mer information.

Veckomässa i S:t Ansgarskapellet

Onsdagar kl 12.00.
En kort nattvardsgudstjänst.

Gudstjänst på servicehus, SÖS m m

Högalids församling firar regelbundet gudstjänster på olika servicehus och sjukhem i församlingen. Inbjudningar sätts upp på interna anslagstavlor och liknande.