Foto: Magnus Aronson/IKON

Dop – för barn, unga och vuxna

Välkommen att boka dop i Högalids församling. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Dopet är en gåva från Gud till oss människor, en helig handling som bär ett löfte om gemenskap och samhörighet.

dopet är kostnadsfritt

Alla dop är gratis och kräver ingen motprestation. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. 

Boka Dop

Du är välkommen att höra av dig till församlingsexpeditionen: Skicka e-postTelefon 08-616 88 00.

OBS! Vi är tacksamma om ni stämmer av med era närmaste innan ni bokar för att undvika om- och avbokningar i möjligaste mån. Tack!

Doptider

Högalids församling erbjuder dop på lördagar kl 11.30, 13.30, 14.45 och 16.00.  Vi erbjuder också dop i mässan. 

Lokaler för dop och Dopkaffe

I Högalids församling finns flera lokaler som kan användas för dop. Vissa kan lånas eller hyras till dopkaffe efteråt. En bokningsavgift på 375 kr för lokal för dopkaffe tas alltid ut. Se övriga priser här.

Dopet har ingen åldersgräns

 Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Mat 10:13–16

Varje människa är unik och oändligt värdefull. Det känner vi varje gång vi håller ett nyfött barn i vår famn. För många är dopet ett sätt att visa sin tacksamhet över det nya livet. Du som förälder behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att döpa ditt barn. Det spelar ingen roll om du är barn, ungdom, vuxen eller äldre. Det spelar ingen roll vilken könstillhörighet eller vilken hudfärg du har. Kroppens delar ser olika ut och fungerar på olika sätt. Du är välkommen som du är. Tillsammans är vi kyrkan.Svenska kyrkan är den kyrka som döper flest vuxna varje år i Sverige. Dopet är den naturliga vägen in i kyrkan och församlingen.

Del i en större gemenskap

Genom dopet blir den döpte en del av en världsvid gemenskap. Här finns en större "familj" att vila i och återvända till. Här finns erbjudandet om att Gud är med oss alla dagar. Dopet är Guds omfamning av barnet. Vi som arbetar i din församling vill hjälpa till att göra stunden till ett fint minne för dig och din familj.

Medlemskap

Vid dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också innan ev dop meddela att barnet ska vara medlem i kyrkan, barnet får då senare erbjudandet att döpas. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.
Blankett för inträde (Barn under 18 år).

Dopklänning

Dopklänningen är oftast vit, renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden möjlighet att upptäcka mer om Gud, livet och sin egen tro. En bekräftelse på dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. En tonåring eller vuxen som döps bär gärna kläder med något vitt inslag i. Det vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet.

Lån av dopklänning

Dopklänning finns att låna i församlingen. Dopklänningen lämnas tillbaka rentvättad och struken.

Dopsamtal

I god tid före dopet kommer du eller ni att träffa den präst som ska döpa dig eller ditt barn. Då planerar ni dopgudstjänsten tillsammans och samtalar om vad dopet betyder för dig eller er. Kanske finns det syskon eller andra barn som vill hjälpa till att tända dopljuset eller hälla upp dopvattnet? En förälder behöver inte vara döpt för att barnet ska döpas men om önskemål finns kan det vara ett fint tillfälle att göra det i samband med barnets dop. Samtala gärna om det vid dopsamtalet med prästen.

Fadder

Att vara fadder är ett hedersuppdrag. Vid barndop är faddrarnas uppgift dels att vara en viktig vuxen person vid sidan av föräldrarna, dels att hjälpa barnet att utforska den kristna tron. Det kan innebära att komma ihåg barnets dopdag, be för barnet och på annat sätt påminna sitt fadderbarn om att det är döpt och informera om konfirmationen. 

Vid själva dopakten kan faddern ibland delta i textläsning och böner. Om det är ett barn som döps, kan faddern bära barnet. Det är också vanligt att faddern medverkar under dopet genom att till exempel fylla dopfunten med vatten och tända ett ljus.

Vuxna som döper sig kan givetvis också ha faddrar om så önskas. Som fadder är man en förebild som för alltid kommer att vara en del i den döptes liv och finnas till hands med råd, stöd och uppmuntran.

MUSIK

Levande musik i ett vackert kyrkorum skapar en stämningsfull och minnesvärd stund. I dopgudstjänsten sjunger vi psalmer tillsammans, men det finns också plats för soloframträdande om ni vill. Stäm gärna av med församlingens musiker.

HÖGALIDSKYRKAN RENOVERAS FÖR FRAMTIDEN

Högalidskyrkan har idag ett stort renoveringsbehov. Planen är att hela kyrkan ska stänga efter trettonhelgen 2021. Arbetet beräknas pågå i ca 18 månader. Ännu är dock inga slutgiltiga beslut fattade. Läs mer

Vigsel och dop är alltid möjligt att boka. Församlingslivet kommer att fortgå även när kyrkan är stängd för renovering. Vi kommer t ex att iordningställa den vackra stora salen i vårt k-märkta församlingshus så att den också kan fungera som ett sakralt rum. Det kommer att bli fantastiskt! Vi kan alltså fortsätta att döpa och viga – nästan som vanligt! Varmt välkommen att boka tid för dop i Högalids församling.