Foto: Catharina Fredrikson

Borgerskapets kyrka

Högalids församling har tillgång till Borgerskapets kyrka för begravningar när Högalidskyrkan är stängd för renovering.

Borgerskapets kyrka Foto: Catharina Fredrikson
Borgerskapets kyrka, altaret och de vackra fönstren Foto: Catharina Fredrikson
Borgerskapets kyrka, entré Foto: Catharina Fredrikson