Kyrkorummet
Foto: E Larson

Musik & Körer

Körsång har blivit en folkrörelse och Hofors församling har flera körer att välja på!

När vi sjunger släpper vi alla tankar och finns istället i ett "här och nu". Att sjunga i kör är roligt och nyttigt för kropp och själ. Dessutom bjuds du in till en härlig gemenskap.

Våra körer:  Kyrkokören Arioso, Joyful och Finska kyrkokören.
 
Är du intresserad av att komma med i någon av körerna tag kontakt med körledaren.
Du kan även läsa mer om respektive kör om du klickar på någon av länkarna nedan.

Kyrkokören Arioso

Mål: "...att sjunga i en härlig gemenskap och förgylla körlivet"

Joyful

Mål: " ...att hitta en växtplats för människor i sångglädjen och texternas budskap samt att vara goda inspiratörer för kyrkobesökare."

Finska kyrkokören Suom. Kirkkokuoro

Mål: "...att genom körsång förgylla de finska gudstjänsterna och förstärka budskapet".