Kyrkorummet genom ljusbäraren
Foto: E Larson

Sinnesromässa

Söndag den 15 maj kl 17.00

Sinnesromässa i Hofors kyrka

Söndag 15 maj kl 17.00
Fika från kl 16.00 i församlingshemmet
Liisa Pirinen Johansson, präst
Mikael Wikman med kompband

Till nattvarden används druvjuice och glutenfritt bröd.

Varmt välkommen!


”Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden”