Foto: E Larson

Nu finns det vatten i kranarna

Nu finns det vatten i kranarna på kyrkogården meddelar föreståndaren.