Minnesadresser
Foto: E Larson

Minnesadresser, Fonder & Gåvor

Minnesadresser, ett minne av en stor händelse i livet eller till minne av en kär avliden

Minnesgåvor till begravningar och högtidsdagar

Svenska kyrkan i Hofors administrerar olika minnesgåvor där det vanligaste är minnesgåvor till begravningar. De minnesgåvor vi administrerar är till Svenska kyrkans Internationella arbete och Hofors församlings egen blomsterfond.

Svenska kyrkan Internationella arbete
Beloppen sänds vidare till Svenska kyrkans internationella arbete och har stor betydelse för arbetet i katastrofområden, områden med svält, med stora olyckor etc. Frivillig avgift

Blomsterfonden i Hofors församling
Till största del används dessa medel till blommor och gåvor till personer som behöver en uppmuntran och julblommor till Hesselgrenska, Persgården och Hantverkaren inför julen. Frivillig avgift

Finska minnesadresser
Vi köper in finska minnesadresser från finland och dessa stödjer missionen i finland. Minnesadresserna säljs till självkostnadspris och priset är beroende av euro-kursen. Priset är ca 100 kr/st

Fonder och övriga gåvor

Församlingen har idag två aktiva "fonder" dit vi kan ta emot gåvor för att ge vidare till behövande i Hofors församling

Blomsterfonden
Dessa medel används till blommor och gåvor till personer som behöver en uppmuntran och till julblommor till Hesselgrenska, Persgården och Hantverkaren inför julen.

Akut diakoni
Medlen används till personer som är behöver akut ekonomiskt stöd i Hofors församling. Beloppen som betalas ut är små och vi behöver ständigt påfyllning i "fonden" för att kunna hjälpa utsatta i församlingen.

 

Vill du ge en gåva? Ingen gåva är för liten!