Finska kyrkokören Suom. Kirkkokuoro

Mål: "...att genom körsång förgylla de finska gudstjänsterna och förstärka budskapet".

Tule laulamaan torstaisin klo 14.30 -16.00.Esiinnynne joka kuuk.
Lisätietoja kuoronjoht Ninni Paavola tel.0290-24093 mobil 073-0595894.
Kom med och sjung torsdagar kl 15.00 - 16.00 i församlingshemmet. Vi uppträder varje månad. Vi börjar 3 september hemma hos Ninni Paavola.
Mer information av körledare Ninni Paavola tel. 0290-24093 mobil. 073-0595894.